Overblik: Laksekvoter for 2021

Img 2207 Laksen er fredet i de større vestjyske vandløb, men Fiskeristyrelsen kan give tilladelse til, at der på baggrund af biologisk rådgivning må hjemtages en mindre del af årets lakseopgang. Foto: Daniel Lindvig.

Laksekvoterne for de otte store vestjyske laksevandløb er nu fastlagt for 2021. Find dem her.

Lystfiskernes fiskepleje giver laksekvote
For at lystfiskersammenslutninger kan få tildelt laksekvoter, indgår det som en forudsætning i det gældende regelsæt og vilkår, at de deltager aktivt i den lokale fiskepleje, dvs. restaureringsprojekter, der er rettet mod at forbedre de naturlige laksebestande.

Fiskepleje for laksebestandene, herunder udsætninger, forvaltning og restaureringsprojekter, har været helt afgørende for at bestandene har nået den fremgang og det niveau, der ses i dag. Der er fortsat udsætning i vandløb, men mængderne er løbende reduceret.

I Storå og dele af Ribe Å-systemet er man nået så langt med selvreproduktionen, at udsætninger af laks har kunnet indstilles.

Varme vandløb
I både 2019 og 2020 blev vandtemperaturen høj i flere laksevandløb, og derfor blev der meldt stop for fiskeri. Hvis der igen kommer en meget varm sommer, vil dette initiativ, som er til gavn for laksen, også gælde for 2021. Hold dig derfor orienteret på de lokale sammenslutningers hjemmeside, når vandtemperaturen nærmere sig de 18 grader.

Læs DTU Aquas anbefalinger for fiskeri efter laks når vandtemperaturen er 18 grader eller mere.

For de otte vestjyske vandløb Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å, Ribe Å, Kongeå, Brede Å og Vidå udarbejder DTU Aqua hvert år den biologiske rådgivning, der er grundlaget for de laksekvoter, som Fiskeristyrelsen fastsætter. Og nu er kvoterne for fiskesæsonen 2021 klar.

Find kvoterne for hvert vandløb nedenfor:

Se laksekvoten for Storå 2021

Se laksekvoten for Skjern Å 2021

Se laksekvoten for Varde Å 2021

Se laksekvoten for Sneum Å 2021

Se laksekvoten for Kongeå 2021

Se laksekvoten for Ribe Å 2021

Se laksekvoten for Brede Å 2021

Se laksekvoten for Vidå 2021

Husk, at det fortsat er vigtigt, at man følger regeringens, foreningernes og sammenslutningernes anvisninger i forbindelse med den kommende premiere, som måske vil komme til at forløbe noget anderledes grundet Corona. Hold dig opdateret på den pågældende forenings eller sammenslutnings hjemmeside.