31 blåfinnede tun er mærket og genudsat

Tore.jpg Selve mærkningen af de gigantiske fisk foregår hurtigt og skånsomt, inden de bliver genudsat, og der er en helt fast procedure for, hvordan det skal foregå. (billedet er fra sidste års testfiskeri). Foto: Tore Svendsen.

Sidste års testfiskeri efter de blåfinnede tun i skandinavisk farvand resulterede i fire danskfangede tun, men dette års fiskeri overgår alles forventninger. Nu er der mærket og genudsat i alt 31 blåfinnede tun siden lørdag den 25. august, hvor testfiskeriet blev sat i søen.

DEN BLÅFINNEDE TUN

Atlantisk eller blåfinnet tun (Thynnus thynnus) er den største af tunarterne og kan bliver over 3 meter lang og veje op til ca. 700 kg.

 

Blåfinnet tun er en vandrefisk, som lever i store dele af Atlanterhavet. Den har to kendte gydeområder i henholdsvis Den Mexicanske Golf og Middelhavet.

 

Historisk set var blåfinnet tun en vanlig gæst i skandinaviske farvande og også genstand for et betydeligt fiskeri, før den pludseligt forsvandt herfra for ca. 60 år siden. I de senere år er den blåfinnede tun vendt tilbage til de skandinaviske farvande.

 

Kilde: DTU Aqua.

I disse dage er DTU Aqua, i samarbejde med hundredvis af frivillige lystfiskere, i gang med at mærke en af verdens mest eftertragtede fisk, den blåfinnede tun, for at kortlægge dens adfærd og vandring til og fra skandinaviske farvande. Testfiskeriet, som er sat i gang ud fra Skagen Havn, overgår alle forventninger.

Tirsdag den 28. august var der i alt mærket og genudsat 19 blåfinnede tun, men efter et par dages intensivt fiskeri er antallet nu oppe på hele 31 tun siden projektets start. Nogle mærker samler data om svømmedybde, lys og vandtemperatur. Data sendes tilbage til forskerne via satellit om cirka et år.

– Onsdag var endnu en hektisk dag med et superstærkt hold både på vandet, og på trods af en lang og hård dag tirsdag var alle friske på at hjælpe forskningsprojektet videre til endnu en succesdag. Allerede 20 minutter efter start var den første tun klar til mærkning. Der blev mærket og genudsat i alt 12 tun fra 233 til 265 cm (estimeret vægt fra 225 – 330 kg), mens ni andre bed på krogen, men slap væk, inden de blev mærket, beretter DTU Aquas forskere på www.fiskepleje.dk og fortsætter:

DET MENER DSF OM TUNFISKERI
Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for, at der indføres lystfiskeri på den blåfinnede tun i de danske farvande. Forudsætningen er, at tunbestanden er så stor og levedygtig, at fiskeriet ikke påvirker bestanden negativt. For at få mere viden om tunene, skubbede DSF sammen med flere andre på for at få gennemført den undersøgelse, som DTU Aqua gennemførte med hjælp fra sportsfiskere i 2017. Hvis projektet viser, at det er muligt at etablere et bæredygtigt lystfiskeri på tunene, så vil DSF arbejde for en kvote til de danske sportsfiskere. I disse år er den kommercielle kvote steget markant, fordi tunbestanden langs Europas kyster er i fremgang. Vi har derfor vurderet, at processen med at få en kvote bør begynde i år.

– Mærkningen foregår ved, at tunen kortvarigt tages ombord på mærkebåden og omgående får en slange indsat i munden med masser af havvand for at sikre ilttilførslen. Herefter sættes mærket på, og der tages en lille prøve af fisken til genetisk forskning. Hele omgangen tager kun et par minutter, før tunen bliver sendt direkte tilbage i vandet. Tunen bliver taget ombord på båden, fordi mærkningen bliver både nemmere og sikrere for både fisken og mandskabet ombord.

Læs om forskningen og følg de daglige opdateringer her

 Se filmen fra projektet i 2017.

Flere af bådene har observeret mange jagende tun i overfladen, som ikke har været blege for at springe helt fri af vandet midt i deres ædegilde i farvandet ud for Skagen(billedet er fra sidste års fiskeri). Foto: Markus Lundgren.
Flere af bådene har observeret mange jagende tun i overfladen, som ikke har været blege for at springe helt fri af vandet midt i deres ædegilde i farvandet ud for Skagen(billedet er fra sidste års fiskeri). Foto: Markus Lundgren.