Yngeludsætning i Aarhusbugtens vandløb

udsætning-2.jpg Østjyske Lystfiskere og Fritidsfiskere (ØLF) håber nu på, at yngelen slår sig permanent ned i den lille Vadbro Bæk.

Sidst var det havørredsmolt som Østjyske Lystfiskere og Fritidsfiskere(ØLF) satte ud i Aarhus Å ved Mølleparken og senere i Egåen. Den 22. maj var det så 10.000 styk yngel, der blev udsat i bækkene fra Lisbjerg Bæk i nord og ned til den lille Vadbro Bæk nord for Mariendal.

Østjyske Lystfiskere og Fritidsfiskere (ØLF) satte yngel ud fra Lisbjerg Bæk i nord til Vadbro Bæk ved Mariendal i syd samt 1-års fisk i Egå og i Solbjerg sø. Desuden blev der udsat yngel i Onsted bæk, der løber ud i Solbjerg sø. Hensigten med sidstnævnte udsætninger ved Solbjerg sø er at ophjælpe bestanden af søørreder.

udsætning-1.jpg Vadbro Bæk har fået et godt tilskud af ørredyngel.

Bjarke Dehli fra Aarhus Kommunes Natur- og miljøafdeling er lykkes med at få fjernet samtlige spærringer af Vadbro Bæk og har efterfølgende gennemført en restaurering med udlægning af gydegrus, skjulesten m.v. Udsætningen, dér bestod af 2.500 yngel, blev finansieret af ØLF, da udsætningen endnu ikke er kommet på Plan for Fiskepleje. ØLF forventer at sætte fisk ud nogle år endnu, hvorefter de kan vurdere bækkens evne til overlevelse og reproduktion. Men ifølge foreningen ser det lovende ud.