Sildefiskere glemmer fredningsbælte og fisketegn

silde_fredning3.jpg Der er skiltning flere steder, som viser fredningsbæltets grænser.

Forårets sildefiskeri kører nu for fuld skrue, og ung som gammel hiver sild op på samlebånd, når stimerne er inden for kastevidde. Men husk det statslige fisketegn, hvis du er mellem 18 og 65 år, og sørg for at holde dig uden for eventuelle fredningsbæltet, ellers kan det hyggelige og givende fiskeri hurtigt blive en dyr fornøjelse, når Fiskerikontrollen kommer forbi.

Tangen nord for Virksund-dæmningen er til tider et godt sildespot, når de små, sølvskællede stimefisk stævner mod gydepladserne i Hjarbæk Fjord. Men en del fiskere glemmer (eller ignorerer) i kampens hede, at sluserne i dæmningen er det egentlige udløb fra de ”fire Viborg-åer”, Simested, Skals, Fiskbæk og Jordbro, og at der af den grund er et fredningsbælte på begge sider af slusen.

Grænsen for fredningsbæltet markeres dels med flere skilte og dels med et par kortlagte vager, som i lige linje viser grænsen, der går midt gennem tangen. Vagerne er dog ikke særligt synlige, og gang på gang placerer folk sig på den forkerte side af grænsen, når de ”lovlige” pladser allerede er besat af ivrige sildefiskere. Det ved Fiskerikontrollen, som hvert år aflægger tangen et besøg – og uvægerligt får ”bid” ved næsten hver besøg.

Så det bliver nogle dyre sild, når bøden falder for ulovligt fiskeri, og det er jævnligt dobbelt op, da en del af synderne ikke er i besiddelse af et gyldigt fisketegn. Alligevel fortsætter de illegale fiskeri ufortrødent, så snart kontrollen har forladt tangen, og der er brug for betydeligt mere kontrol, hvis det for alvor skal virke præventivt. Indtil det sker, kan kontrollen let indtjene et sekscifret beløb til den slunkne statskasse.

silde_fredning1.jpg Alle personer på billedet fisker ulovligt i fredningszonen.