International underskriftindsamling: Slip vandløbene fri

World Fish Migration Day

Danmarks Sportsfiskerforbund er medunderskrivere på en international erklæring fra World Fish Migration Day, der har til hensigt at lægge pres på politikere og beslutningstagere for at skabe frit flydende vandløb verden over til gavn for fisk, biodiversitet og natur.

World Fish Migration Day udgav i juli 2020 rapporten Living Planet Index for Migratory Freshwater Fish (læs rapporten her). Rapporten konkluderer bl.a., at bestandene af trækkende fisk globalt set er faldet med et gennemsnit på 76% i både diversitet og mængde. Hovedårsagen til denne tilbagegang er, at vandløb påvirkes negativt af dæmninger, sluser, udretninger, mv.

World Fish Migration Day indsamler derfor underskrifter fra foreninger, sammenslutninger og organisationer verden over for at gøre politikere og beslutningstagere opmærksomme på problemet – og for at danne en global fælles front i kampen for vandets og fiskenes fri passage.

Sammen med danske og internationale foreninger og organisationer støtter Danmarks Sportsfiskerforbund erklæringen og kampen for at slippe vandløbene fri.

 

Download og læs erklæringen (Word-dokument) her.