Langå Sportsfiskerforening freder havørreden

Aabro.jpg Det er strækninger som Åbro og nedstrøms til den nye jernbanebro, der nu er omfattet af havørredfredningen.

På generalforsamlingen d. 27. februar i Langå Sportsfiskerforening blev det vedtaget at frede havørrederne på Grøn Zone i Gudenåen. Altså opstrøms Jernbanebroen ved Langå.

Langå Sportsfiskerforening vedtog på generalforsamlingen den 27. februar 2018 at følge de andre foreninger langs Gudenåen i fredningen af havørreden i den øvre del af Gudenåen.

Kasserer Bjarne Bach fortæller, at der var 79 deltagere til stede ved generalforsamlingen og kun syv af deltagerne stemte i mod fredningen. Altså en overvældende tilslutning til fredningen.

Det er således stadigvæk muligt at fiske og hjemtage havørreder på over halvdelen af Langå Sportsfiskerforenings strækninger og dermed også i Lilleåen, der munder ud i Gudenåen mellem den gamle og nye jernbanebro.

Husk på at Langå Sportsfiskerforening åbner fiskeriet for medlemmer i Gudenåen den 1. marts, mens fiskeriet i Lilleåen først starter 1. april.