Fangstbegrænsning presser turbåde

rsz_kutter_0.jpg

Det berømte turbådsfiskeri i Øresund er hårdt presset. Faktisk så hårdt, at der en begrundet frygt for, at en del af flåden snart må dreje nøglen om og lukke. Danmarks Sportsfiskerforbund har derfor sendt et brev til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen, hvor vi gør ministeren opmærksom på problemet.

Bekymrer Danmarks Sportsfiskerforbund
Turbådene har oplevet en stor nedgang i indtægterne som følge af de daglige fangstbegrænsninger på torsk, der blev indført fra 1. januar 2017.
 
– Det er en udvikling, som vi i Danmarks Sportsfiskerforbund ser på med stor bekymring. Torskefiskeriet på Øresund er en meget vigtig rekreativ ressource for mange lystfiskere i Danmarks tættest befolkede område. Samtidig er det lystfiskerafledte erhvervsliv i hele Øresundsregionen meget afhængige af dette fiskeri. Vi vil derfor appellere til, at der findes en løsning på disse udfordringer så hurtigt som muligt, skriver Danmarks Sportsfiskerforbunds formand, Verner W. Hansen, i brevet til Miljø- og Fødevareministeren.
 
Verner W. Hansen peger på, at torskefiskeriet i Øresund ikke bør reguleres som den øvrige del af den vestlige Østersø, fordi bestanden i Øresund ikke er så hårdt presset. Desuden skriver han, at en eventuel fangstbegrænsning på torsk i Øresund i 2018 skal fastlægges ud fra både biologiske hensyn og hensynet til turbådenes eksistensgrundlag.
 
Danmarks Sportsfiskerforbund slutter brevet med en appel til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen om at arbejde for forbundets forslag ved de kommende forhandlinger om fiskekvoter i EU her til efteråret.