Smoltfælder i Faxe

$.JPG

Søndag den 26. marts bliver der opstiller to smoltfælder i Faxe Å-systemet. Den ene opstilles i selve Faxe Å, mens den anden placeres i tilløbet Lilleå.

Det er Faxe Kommune, der står for finansieringen, mens biolog Peter W. Henriksen fra Limno Consult står for den biologfaglige del af projektet. Den daglige tømning af fælden og registrering af fangsterne udføres af folk fra vandplejegruppen PIV.

Hensigten med fælderne er at få målt effekten af de tiltag, der gennem de senere år er lavet i vandløbssystemet. Der er lavet et stort arbejde med udlægning af gydegrus, og ikke mindst har kommunen fået fjernet en stor spærring ved Blåbæk Mølle, og et nyt omløbsstryg sikrer nu fri passage for de udtrækkende smolt.