Vi kan genskabe ålegræsset
Ålegræsset langs Danmarks kyster er gået kraftigt tilbage og fylder i dag mindre end en tredjedel af det areal, der var dækket af ålegræs omkring år 1900.

Heldigvis har det vist sig, at man kan hjælpe ålegræsset på vej ved at høste ålegræs fra eksisterende, sunde ålegræsbede og udplante skuddene i områder helt uden eller med sparsom vækst af ålegræs. Efter udplantning vil ålegræsset brede sig ved rodskud og danne større ålegræsbede år for år. 

Selvom ålegræs er en blomsterplante, er planten ikke ret god til at brede sig ved frøspredning. Erfaringer viser, at frøene enten lander for dybt til, at de kan få lys nok, bliver forstyrret af krabber og sandorme eller bliver skyllet op på land med bølgerne, inden de når at danne nye bede i havbunden.

Kræver lys og sandbund
Udplantning af ålegræs foregår manuelt, ved at man binder nyhøstede ålegræsskud op på jernsøm og planter hvert enkelte skud i havbunden. Det foregår i dag på dybder mellem 1 og 5 meter. På disse dybder kan tilstrækkeligt med sollys trænge ned til havbunden. På større dybder er havet for uklart som følge af forurening med næringsstoffer.

Havmiljøet i Danmark har det i dag så skidt, at man ikke kan udplante ålegræs i et hvilket som helst kystnært havområde. Ålegræsset vokser på fast sandbund og kan ikke vokse i en blød mudderbund. Det er derfor helt afgørende, at du undersøger bundforholdene i det område, hvor du gerne vil udplante ålegræs.

Før I kan udplante ålegræs
Før I kan udplante ålegræs, skal I beslutte jer for et område for udplantningen. Bagefter skal I ansøge om tilladelse hos Kystdirektoratet til at udplante ålegræs i det valgte område.

Sådan udvælger I et område til udplantning af ålegræs

Når I har besluttet jer for at udplante ålegræs, skal I udvælge en egnet lokalitet. Men hvilke forhold afgør, om et område er egnet til ålegræsudplantning?

Ålegræs Område Kvadrat

Sådan ansøger I om tilladelse til at udplante ålegræs

Udplantning af ålegræs bliver anset som et anlæg på søterritoriet og kræver derfor tilladelse fra Kystdirektoratet ifølge kystbeskyttelsesloven. Ansøgningen skal indeholde en række oplysninger om jeres ålegræsudplantning. Vi anbefaler, at I supplerer det udfyldte ansøgningsskema med en selvstændig, beskrivende ansøgning.

Sigmund Umaojk7erqo Unsplash Kvadrat

Ålegræsudplantning – sådan gør I

Udplantning af ålegræs foregår i tre trin: høst af ålegræsskud, montering af ålegræsskud på søm og udplantning af ålegræsskud i havbunden.

Sådan Udplanter I Ålegræs 2Kvadrat