Kysthjælper udlægger 600 tons sten på fire stenrev i Limfjorden

Invielse Stenrev 363 Anne Aaen (Ø) og Jan Nymark Rose Thaysen (V), der begge er rådmænd i Aalborg Kommune, havde valgt at deltage i arrangementet, og kunne ved selvsyn se, hvordan de mange sten blev udlagt Foto: Niels Åge Skovbo.

Kysthjælper og Limfjordsrådet afholdt den 4. juni et velbesøgt event med alle samarbejdspartnerne, politikere og sponsorer i forbindelse med udlægningen af de første mange tons sten til de fire stenrev i Aalborg Kommunes del af Limfjorden.

STØT OS I ARBEJDET FOR ET SUNDT HAVMILJØ

 

I Danmarks Sportsfiskerforbund kæmper vi hver dag for at få livet tilbage i vores fjorde og langs vores kyster.

 

Bliv en del af væres fællesskab og bidrag til kampen for et bedre lystfiskeri.

 

STØT OS HER

 

Du kan også læse meget mere om projekt Kysthjælper her og tilmelde dig vores Kysthjælper-nyhedsmail, hvor du kan få information om, hvordan du kan engagere dig som frivillige i projektet.

På helt nært hold kunne deltagerne fra Gjølbåden se, hvordan udlæggerbåden udlagde store sten én efter én. Oplevelsen blev ikke mindre af, at Gjølbåden faktisk i sin tid havde været en stenfiskerbåd og tidligere havde fisket sten op af Limfjorden i området omkring Gjøl, så de to ældre stenfiskere, der også deltog, nu ved selvsyn kunne opleve, at ringen blev sluttet, og nogle af de mange sten, de selv havde været med til at opfiske, kom retur til fjorden til gavn for vandmiljøet og fiskene. 

Målet var fra starten at indsamle så mange sten som muligt, og det, der i første omgang så ud til at blive 400 tons, blev på fantastisk vis til hele 600 tons store sten, som nu udgør vigtige habitater for det liv og de fisk, som Limfjorden i øjeblikket savner så meget. 

Stenene kommer både fra kommunens anlægsopgaver, sponsorer, men også fra borgere, som gennem året havde afleveret sten til særlige containere på genbrugsstationerne.

Projektet udgøres af fire områder: To stenrev ved udløbet af Lindenborg Å og Binderup Å, et kystnært rev ved Lindholm Strandpark samt Hummerbanke ud for Gjøl. Alle områder havde frivillige Kysthjælpere undersøgt forinden, så der var sikkerhed for, at områderne var egnet til de mange sten.

Hele projektet har været bundet op på, at stenene skulle udlægges, hvor der findes de bedst egnede områder og hvor der forventes at komme mest mulig biodiversitet ud af arbejdet.

De store sten er blevet udlagt, uden at kunne genere skibstrafik, og i spredt formation, og det forventes, at der allerede om få uger vil være flyttet en række fiskearter ind i området med sten, hvorimod det først er næste år, at tang og andet liv begynder at være en del af biodiversiteten på stenrevene. 

Projektleder i Kysthjælper, Erik Haar Nielsen, fortæller om dagen:

- Det var virkelig en fin dag for alle deltagerne, og politikerne var begejstrede og gav tilsagn om, at projektet, som nu havde vist sig levedygtigt, kunne fortsætte med kommunal støtte, så det tegner godt for fremtiden og samarbejdet om marin naturgenopretning mellem kommune og frivillige. 

Ligeledes roste Erik Haar Nielsen også de frivillige:

- Jeg er bare nødt til at sige, at uden de dygtige frivillige Kysthjælpere var projektet aldrig kommet så langt. Alene til denne første udlægning havde man, udover at være med til fysisk at sortere de mange tons sten, også indsamlet 430.000 kroner via fonde og donationer. 

Også kysthjælper Andreas Haugstrup var begejstret for endelig at kunne se de mange sten komme ud i Limfjorden og fortæller:

- Det giver jo blod på tanden, at et projekt som fra starten af virkede næsten umuligt, nu virkelig har fået vind i sejlene, så os frivillige har allerede holdt møde om, hvordan vi kan indsamle midler fra fonde og virksomheder, så vi også næste år kan betale for, at de mange sten bliver sejlet ud på de fire stenrev. Så hvis der er nogen, som kender til eventuelle bidragsydere, vil det være super dejligt at høre om, slutter Andreas Haugstrup med et glimt i øjet. 

Til sensommer bliver der af frivillige Kysthjælper-dykkere lavet de første undersøgelser af de nye stenrev.

Projektet har tilladelse i 8 år til udlægning af ca. 10.000 m³ sten fordelt i de fire projektområder og er et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Limfjordsrådet og Projekt Kysthjælper.