Hjælp os med at vise politikerne, at der skal handles NU!

I foråret og hen over sommeren har vi set en historisk stor opblomstring af alger langs de danske kyster. Når algerne bliver nedbrudt på bunden, forbruger det ilt, og som efteråret skrider frem, opstår der iltsvind i mange kystnære havområder.

I alvorlige tilfælde tager iltsvind livet af havets fisk, dyr og planter, men sådan bør det ikke være.

Løsningen på problemet er at begrænse menneskeskabte udledninger af næringsstoffer til vandmiljøet i et større omfang end i dag, men det kræver langt mere ambitiøse politiske aftaler end de nuværende.

Vi vil råbe politikerne op. Og derfor beder vi alle jer, der færdes langs kysterne, om at hjælpe med at dokumentere problemer med iltsvind i kystnære havområder.

Hjælp os med at vise politikerne, at der skal handles NU.

Send dine billeder eller videooptagelser af kraftig algevækst eller iltsvind sammen med 3-5 linjer om dine oplevelser til havetlider@sportsfiskeren.dk.


Tak for din hjælp.

Tegn på iltsvind kan blandt andet være:

  • Usædvanlig adfærd hos prædatorer. F.eks. måger i stort antal, der dykker helt inde på lavt vand.

  • Hvide belægninger på havbunden, der kaldes liglagen. Belægningen består af de svovlbakterier, der er i gang med at opbruge den sidste ilt i vandet til at nedbryde algerne. Selv på lavt vand er det muligt at spotte hvide ligpletter på bunden.

  • Grumset, lerfarvet vand i områder uden bølger. Det meget uklare vand opstår, når der er sket en bundvending i forbindelse med kraftigt iltsvind.

  • Døde fisk og andre dyr i stort antal i vandet eller skyllet op på stranden. Når ilten er sluppet op, bliver fiskene kvalt. Det går helt galt, når bunden begynder at frigive den giftige gas svovlbrinte, som dræber alt liv i området.

Tak for jeres bidrag!

Gennem sommeren har mange af jer sendt os billeder og videoer af fedtemøg, alger og andet, som viser, at havet lider.

Tusind tak for jeres bidrag! Bliv ved med at sende dokumentation til havetlider@sportsfiskeren.dk