Kraftig algevækst og historisk iltsvind i 2023. Der skal handles NU!

De senere år har vi set en massiv opblomstring af alger langs de danske kyster. Algerne vokser eksplosivt, fordi der skylles enorme mængder af næringsstoffer ud i vandløb og hav.

Når algerne dør, kan det medføre iltsvind, som i værste fald tager livet af fisk, dyr og planter langs de danske kyster. 

I år er havet ramt af det værste iltsvind i 20 år! Det bekræfter den seneste iltsvindsrapport fra DCE ved Aarhus Universitet (september 2023). I medierne vælter det frem med billeder og videoer af gispende og døde fisk fra flere egne af landet.

Kraftig algevækst var en advarsel
Danmarks Sportsfiskerforbund modtog i sommeren 2023 billeder og videooptagelser af kraftig algevækst fra lystfiskere over hele landet. De mange optagelser af havmiljøets lidelser sendte vi til alle medlemmer af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg med en opfordring til at handle nu. Siden er situationen kun blevet mere alvorlig.

Udledningen af forurenende næringsstoffer skal reduceres, og det skal gå stærkt!

Bliv medlem og hjælp havet

Støt vores arbejde for et bedre havmiljø ved at tegne et medlemskab. Du kan blive medlem af en forening i Danmarks Sportsfiskerforbund eller tegne et personligt medlemskab.


Du kan stadig være med til at dokumentere problemet

Send os dine billeder eller videooptagelser af kraftig algevækst eller iltsvind sammen med 3-5 linjer om dine oplevelser til havetlider@sportsfiskeren.dk. Angiv sted for optagelser og dit navn.

Husk, at du hermed giver tilladelse til, at vi må bruge materialet på Danmarks Sportsfiskerforbunds kanaler og må dele det med pressen, så vi kan udbrede kendskabet til havmiljøets lidelser.

Brug #havetlider, når du deler dine optagelser på sociale medier, og tag meget gerne @sportsfiskerforbundet.

Tak for din hjælp.

Sådan opstår iltsvind

Iltsvind opstår, når næringsstofferne fosfor og kvælstof bliver skyllet ud i havet fra landjorden under regnvejr. I havet giver stofferne næring til alger, der vokser i løbet af forår og sommer. Når algerne dør, falder de til bunds og nedbrydes under forbrug af ilt. Det betyder, at vandet ved bunden gradvist kan tømmes for ilt.

Iltsvind forstærkes ved stigende vandtemperatur, fordi ilten bliver brugt hurtigere i varmere vand, og fordi det varmere vand ikke kan indeholde så meget ilt som det kolde vand.

Kilde: Miljøstyrelsen

Se DR's video, der forklarer, hvordan iltsvind opstår

Tegn på iltsvind kan blandt andet være:

  • Usædvanlig adfærd hos prædatorer. F.eks. måger i stort antal, der dykker helt inde på lavt vand.

  • Hvide belægninger på havbunden, der kaldes liglagen. Belægningen består af de svovlbakterier, der er i gang med at opbruge den sidste ilt i vandet til at nedbryde algerne. Selv på lavt vand er det muligt at spotte hvide ligpletter på bunden.

  • Grumset, lerfarvet vand i områder uden bølger. Det meget uklare vand opstår, når der er sket en bundvending i forbindelse med kraftigt iltsvind.

  • Døde fisk og andre dyr i stort antal i vandet eller skyllet op på stranden. Når ilten er sluppet op, bliver fiskene kvalt. Det går helt galt, når bunden begynder at frigive den giftige gas svovlbrinte, som dræber alt liv i området.

Bliv medlem og hjælp havet

Støt vores arbejde for et bedre havmiljø ved at tegne et medlemskab. Du kan blive medlem af en forening i Danmarks Sportsfiskerforbund eller tegne et personligt medlemskab.