Sportsfiskerforbundet til politikere: Hjælp! Havet lider

Doede Trepiggede Hundestejler Haderslev Fjord Juni 2023 Kopi Kraftig algevækst kan medføre iltsvind, som i alvorlige tilfælde tager livet af fiskene. Her ses døde trepiggede hundestejler under iltsvind i Haderslev Fjord i juni 2023. Foto: Erik Tveskov.

I et brev til medlemmer af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg beder Danmarks Sportsfiskerforbund politikerne om at tage ansvar og handle på havets dårlige tilstand. Med brevet følger desuden en video af sommerens algeopblomstringer og iltsvind, som lystfiskere landet over har bidraget med.

"Deprimerende!", "Det er bare slam, det hele", ”Den værste sommer i 30 år” og "Hvad skal vi gøre ved det?"

Det er nogle af de kommentarer, der fulgte med de mange fotos og videoer af kraftig algevækst, fedtemøg og iltsvind, som vi i Danmarks Sportsfiskerforbund har modtaget i løbet af sommeren fra bekymrede lystfiskere over hele landet.

– Vi er meget taknemmelige for de mange bidrag fra vores medlemmer og de danske lystfiskere, som har sendt videoer og billeder af den dårlige tilstand, der plager mange af vores kyster, siger Torben Kaas, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Det er jo desværre triste øjenvidneberetninger, vi har fået ind, men de er en vigtig del af arbejdet med at få gjort opmærksom på de alvorlige problemer, vores kyster, hav og fisk står overfor, og forhåbentlig få politikerne til at tage ansvar og gøre en indsats for, at vi igen kan få et sundt og rigt havmiljø med fisk, ålegræs, smådyr og rent vand, siger Torben Kaas.

I et brev til medlemmer af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg råber Danmarks Sportsfiskerforbund nu vagt i gevær og opfordrer politikerne på tværs af alle Folketingets partier til at holde miljøminister Magnus Heunicke op på sit nylige løfte om at være vandets og havets minister.

– Vi kunne i sidste uges Politiken læse om miljøministerens bekymring for havets tilstand og hans intention om at være havets minister. Det kan vi kun glæde os over, og miljøministeren skal have stor ros for at ramme hovedet på sømmet med sin analyse af de presfaktorer, der har gjort så stor skade på havet. Han nævner helt centralt næringsstofbelastning, fiskeri med bundtrawl, råstofindvinding og forurening med miljøfremmede stoffer. Nu ser vi frem til, at miljøministeren med opbakning fra ordførerne sætter turbo på beskyttelsen af havet og på at nedbringe kvælstofudvaskningen til vandmiljøet. Det vil vi holde dem op på, slutter Torben Kaas.

 

Bliv medlem og hjælp havet

Hjælp os med at hjælpe havet ved at tegne et medlemskab i Danmarks Sportsfiskerforbund.