Vejle Fjord er død. Nu stedes fjorden til hvile med håbet om at genopstå

Aquarium Coffin Presentation FINAL Web Foto: & Co.

Af fjord er du kommet, til fjord skal du blive, af fjorden skal du igen opstå. Den 6. april 2024 begraver vi Vejle Fjord.

Program for begravelsen af Vejle Fjord

Tid og sted:
Begravelsen finder sted ved Skyttehushaven lørdag den 6. april og varer fra kl. 11 til omkring 11.45. Sara Dedieu, præst i Skt. Johannes Kirke i Vejle, vil i forlængelse af begravelsen holde en “håbets tale”. 

Talere: 
Forfatter Carsten Jensen. 
Kaare Manniche Ebert, bosat i Vejle og fiskebiolog hos Danmarks Sportsfiskerforbund.
Søren Peschardt, udvalgsformand og medlem af Vejle Byråd (S). 

Gravøl og sænkning af gravsten: 
Efter begravelsen vil der være gravøl med mulighed for at sige et sidste farvel, og lokale dykkere fra Dykkerklubben Nuser vil sænke en gravsten til havets bund.

Livet i Vejle Fjord, der engang var rig på fiskearter, dyr og planter, er ebbet ud, og fjorden er nu i en iltfattig og død tilstand. 

Det har fået Greenpeace og Danmarks Sportsfiskerforbund til at gå sammen med en lokal præst, dykkere og andre lokale kræfter om at arrangere en begravelse af Vejle Fjord. Det sker både for at sørge over naturtabet, men også med et håb om at puste nyt liv i fjorden.

Begravelsen finder sted ved Skyttehushaven ud til fjorden lørdag den 6. april kl. 11, og alle er velkomne til at deltage. Fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, Kaare Manniche Ebert, vil holde en tale under begravelsen.

– Vejle Fjord har været en elsket ven af masser af lystfiskere. Fjorden har været et hotspot for lystfiskeri gennem generationer, men de sidste 15 år har den bare fået det værre og værre. I dag er fiskene stort set væk. Havørred er blandt de få fisk, man stadig kan fange i Vejle Fjord, siger Kaare Manniche Ebert.

Vejle Fjords død
I foråret 2023 skrev Politiken om fjordens tilstand, hvor mere end 70 timers optagelse har afsløret en kollapset Vejle Fjord stort set uden liv. Senere samme år indtraf det værste iltsvind i de danske farvande i 20 år.

Årsagen til Vejle Fjords død er især den voldsomme udledning af kvælstof fra landbrugets gødning. Sektoren står for 70 procent af udledningen af kvælstof fra land til havmiljøet. Ser vi på udledningen lokalt, så kommer 82 procent af udledningen til Vejle Fjord ifølge Syddansk Universitet fra landbrugets kvælstof, der udvaskes fra gødningen af markerne. 

De golde ørkenlandskaber, som har spredt sig på havbunden, vidner ikke kun om en naturkrise i Vejle Fjord. Fjorde og kystfarvande er i krise i hele landet, hvor kun 5 ud af 109 vandområder i dag er i såkaldt “god økologisk tilstand”.

Projekt vil genoplive fjorden
Men Vejle Fjord er ikke kun eksemplet på Danmarks døde hav. Det er også eksemplet på både håbet og handlingen for at bringe livet tilbage. Vejle Kommune skiller sig ud ved at gøre en forbilledlig indsats med projektet Sund Vejle Fjord, der blandt andet arbejder på at udplante ålegræs og skabe muslingebanker for at rense fjorden og forbedre den økologiske balance. Projektet viser positive resultater, men det står også klart, at fjorden kun kan komme på fode igen, hvis kvælstofudledningen fra land sænkes markant

For at nedbringe udledningen af næringsstoffer fra landbruget, er det afgørende, at der bliver taget politisk handling ved at udtage store landbrugsområder.

Greenpeace og Danmarks Sportsfiskerforbund opfordrer til flere løsninger, som vil sætte skub på landbrugets omstilling og sænke kvælstofudledningen markant. 

Det vil være nødvendigt at tage store landbrugsarealer ud af drift for at få kvælstofudledningen ned. Der opfordres til at udtage 600.000 hektar landbrugsjord frem mod 2027, hvilket vandmiljøforsker og professor Stiig Markager fra Aarhus Universitet fremhæver som nødvendigt for, at Danmark kan leve op til kravene i EU’s Vandrammedirektiv. Dette vil også give renere drikkevand og forbedre biodiversiteten på land.

Hvor der er håb
Frem til begravelsen vil Danmarks Sportsfiskerforbund sammen med Greenpeace sætte fokus på, hvorfor Vejle Fjord i dag er i denne dødstilstand, og hvad der kan gøres for at skabe liv i fjorden igen. 

– Vi kræver, at døden i Vejle Fjord og de indre danske farvande bliver taget meget alvorligt, og vi har et stort håb om, at Vejle Fjord genopstår som en sund fjord med rent vand og et rigt liv af fisk, ålegræs og bunddyr, siger Kaare Manniche Ebert.

Christian Fromberg, kampagneleder for landbrug, natur, og skov hos Greenpeace, supplerer:

– Vi begraver Vejle Fjord med håbet om, at livet igen kan vende tilbage. For der er håb, hvis vi bruger begravelsen til at stoppe op og erkende, at vi har et fælles ansvar for at handle. Der er håb, hvis vi i fællesskab gør op med årtiers politisk svigt.

Sådan kan du bidrage:

1. Del dit minde om Vejle Fjord, del din drøm for fjorden, eller send en afskedshilsen. Del foto/video/tekst via dette link, eller del som et opslag på sociale medier med #AfFjordErDuKommet.

2. Giv en donation til kisten op til begravelsen af Vejle Fjord.

3. Og selvfølgelig – ønsker du at komme med til begravelsen? Så læs mere, og tilmeld dig her.