Giv din sø et helbredstjek ved at indsamle en vandprøve til projektet ”Find en sø”

Flyndersø Solnedgang Jan Sand Web 99 % af de danske søer indgår ikke i nogen overvågning af miljøtilstanden. Foto: Jan Sand.

Der mangler viden om miljøtilstanden i Danmarks mange tusinde søer. Du kan hjælpe forskerne med at undersøge tilstanden ved at indsamle en vandprøve fra din lokale sø.

Om "Find en sø"

Projektet ”Find en sø” er støttet af Villum-fonden og er en del af formidlingsprojektet ”Søer i fritiden”.

De første vandprøver til ”Find en sø”-projektet blev indsamlet i 2020. Der bliver indsamlet prøver hvert år i ugerne 32-42 til og med 2024.

Forskerne analyserer blandt andet følgende forhold i prøverne:

  • Det totale indhold af kvælstof

  • Det totale indhold af fosfor

  • Det totale indhold af organisk carbon

  • Alkalinitet (et mål for, hvor følsom f.eks. en sø er over for syreforurening fra nedbør eller spildevand)

  • PH

Projektets data er offentligt tilgængelige på denne side.

Find mere information om projektet på hjemmesiden: www.sdu.dk/findensø eller på Facebook-siden Søer i fritiden

Er du nysgerrig på, hvordan din lokale sø har det? Så kan du gribe muligheden for at få undersøgt søens miljøtilstand og samtidig hjælpe forskere ved Syddansk Universitet med at blive klogere på de danske søer og vandhuller. Frem til den 22. oktober 2023 kan alle danskere indsamle en vandprøve fra en sø og indlevere den til forskningsprojektet ”Find en sø”.

Find en Sø-projektet er et citizen science-projekt, eller på dansk: et borgerdrevet projekt, som er afhængig af den almindelige borgers hjælp til at indsamle vandprøver fra søer og vandhuller, for at vi alle kan få mere viden om vandkvaliteten i Danmarks søer.

– Nu rækker vi ud til jer lystfiskere, fordi vi rigtig gerne vil have flere prøver, så vi kan få flere søer repræsenteret i projektet og et stærkere datagrundlag, siger Anna Louise Okholm, biolog ved Biologisk Institut på Syddansk Universitet.

Hun tilføjer:

– Vi tager imod prøver fra alle typer af søer; både menneskeskabte og naturlige, lige fra den lille dam til de store, velkendte søer i Danmark. Vi har været i gang med at indsamle prøver siden august, men vi tager imod nye prøver til og med uge 42.

Hjælp projektet
Du kan hjælpe projektet ved at downloade projektets app ”Find en sø”, hente en prøvetagningsflaske ved et af projektets lokale indsamlingssteder (eller benytte en pose eller skyllet vandflaske), fylde den med vand fra din nærmeste sø og aflevere vandprøven på nærmeste indsamlingssted. Prøven vil så blive afhentet af Syddansk Universitet og analyseret i slutningen af efteråret.

Seneste rapport: Søernes tilstand er forværret
Tilstanden i søerne bliver i forvejen overvåget som en del af Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA). Ifølge den nyeste NOVANA-rapport om søerne fra Aarhus Universitet har miljøet i søerne generelt fået det bedre siden 1989, men de seneste seks år (2016-2021) er det igen gået den forkerte vej. I den periode er mængden af forurenende næringsstoffer og algevækst steget i søerne, og det medfører mere uklart vand og dårligere forhold for planter, smådyr og fisk i søerne.

– Det er sørgeligt, at søerne har fået det værre med mere uklart vand, flere alger og ringere betingelser for sunde fiskebestande siger Torben Kaas, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

Han roser samtidig projektet ”Find en sø” for at give mulighed for at få undersøgt nogle af de mange søer, der ikke bliver overvåget gennem NOVANA.

– Vi har 120.000 små og store søer i Danmark. Det er utroligt mange. Men NOVANA-programmet holder kun øje med tilstanden i 1% af søerne, så vi har faktisk intet kendskab til miljøtilstanden i størstedelen af Danmarks søer, og det gør det sværere for både forskere, politikere og interesseorganisationer som os at pege på de nødvendige indsatser for et bedre miljø i søerne. Projektet ”Find en sø” kaster lys på søer, der normalt ikke bliver undersøgt, og det bakker vi op om, siger Torben Kaas.