Sandfodringsprojekt på Nordkysten endelig lagt i graven

IMG 8196 Kommunerne ved den sjællandske nordkyst skal nu se på andre kystsikringsmuligheder end sandfodring.

En ekstraudgift på 75 millioner kroner, som staten ikke vil dække, får nu de tre kommuner ved den nordsjællandske kyst til endelig at droppe det store sandfodrings- og kystsikringsprojekt Nordkystens Fremtid. Danmarks Sportsfiskerforbund hilser beslutningen velkommen.

Gennem ni år har Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner arbejdet med projektet Nordkystens Fremtid, hvor massiv sandfodring på den nordsjællandske kyst skulle sikre kysten mod havets nedbrydning. Det har hidtil kostet kommunerne cirka 40 millioner kroner, uden at en eneste kubikmeter sand er flyttet, og efter et møde fredag den 18. august mellem de tre borgmestre og miljøminister Magnus Heunicke konkluderede borgmestrene, at projektet nu er endelig skrinlagt.

Krav om kompenserende foranstaltninger
Ved det planlagte projekt ville det meste af den 60 kilometer lange kyststrækning få tilført mellem 60 og 90 m3 sand pr. løbende meter, samt jævnlige tilførsler for at opretholde mængden af sand.

Sandet ville imidlertid komme til at påvirke et Natura 2000-område med stenrev, og miljøministeriet har krævet, at der laves kompenserende foranstaltninger. Kommunerne har foreslået, at der skulle klares ved at udpege supplerende Natura 2000-områder, men det har ministeriet afvist og i stedet krævet, at der skal anlægges nye stenrev, hvilket ville betyde en udgift for kommunerne på yderligere cirka 75 millioner kroner.

Skuffelse hos borgmestrene
Den store merudgift vil de tre kommuner ikke betale, så nu dropper de projektet til stor skuffelse for de tre borgmestre.

– Vi kan ikke bare lade anlægsbeløbet stige. Så skal vi stoppe renovering af skoler, dagtilbud og plejehjem, fordi projektet tæller på anlægsrammen. Den har staten i forvejen sat ned og gjort det endnu sværere at løse den her problemstilling, udtaler Helsingørs borgmester Henriette Kiær til Frederiksborg Amts Avis og borgmester Steffen Jensen fra Halsnæs Kommune siger bland andet til avisen:

– Man vil genoprettet noget natur, som ikke er noget særligt og ødelægge noget helt unik natur ved at træffe det her politiske valg.

Lettelse hos de lokale lystfiskere
Steffen Jensen synspunkt deles næppe af de lokale lystfiskere, for udsigten til at få tilført de mange kubikmeter sand langs den nordsjællandske kyst har skabt stor bekymring hos lystfiskerne, der fisker langs den nordsjællandske kyst, da de langt fra har kunne se sandfodringen som en gevinst for naturen. Tværtimod har de frygtet, at de kystnære rev ved blandt andet Udsholt og Hald ville forsvinde i de store sandmængder.

Stenrev frem for sandfodring
Danmarks Sportsfiskerforbund har delt de lokale lystfiskeres bekymring og ser nu frem til, at andre former for kystbeskyttelse kan komme på tale.

– Sandfodring som kystbeskyttelse er en problematisk løsning, da det ændrer væsentligt på naturforholdene og kan betyde, at de kystnære muslingerev og stenbanker forsvinder i sand. Desuden skal sandet pumpes op i et andet område, hvor selve oppumpningen kan volde skade. Da sandfodring kræver løbende vedligeholdelse, er det desuden et tilbagevendende problem, der fortsætter år efter år, siger biolog Kaare Manniche Ebert fra forbundet.

– I stedet for sandfodring ser vi hellere, at man kystsikrer ved anlæggelse af beskyttende stenrev i lighed med det BARREEF-pilotprojekt, som DTU Aqua arbejder med i øjeblikket, slutter han.

Du kan læse om projektet her.