Borgermøde: Sådan får vi havørreden tilbage til Gudenåen

Fundraising Trout

Onsdag d. 1. november kl. 19.00-21.30 er der borgermøde om projekt Havørreden tilbage til Gudenåen i Langå Kulturhus. Projektet har gennemført og afsluttet tre undersøgelser om havørredens tilstand i Gudenåen og tilløb, og på borgermødet skal det nu drøftes, hvilke initiativer, der skal sikre en fremgang i havørredbestanden.

Borgermøde: Sådan får vi havørreden tilbage til Gudenåen

 

Tid og sted: Onsdag d. 1. november kl. 19.00-21.30 i Langå Kulturhus, Bredgade 4, Langå

 

Tilmeld dig her senest d. 26. oktober 2023

 

Program

 

Kl. 19.00 - 19.15: Direktør Lars Rasmussen, DSF, byder velkommen.

Præsentation af de deltagende foreninger, hvor de kort fortæller om deres erfaringer med havørredfiskeriet.

 

Kl. 19.15 - 20.00: Bjarke Dehli, fiskeplejekonsulent ved DTU Aqua, fortæller om:

 

• Projektets faglige baggrund - den vilde ørredbestand i tilløbene.

• Undersøgelser af vandrende smolt fra Gudenåen til Kattegat.

• Resultater fra Projekt Vildtkamera i tilløbene til Gudenåen og Randers Fjord.

• Sådan kan vi få havørreden tilbage til Gudenåen.

 

Kl. 20.00 - 20.15: Kaffepause.

 

Kl. 20.15 - 21.00: Viborg, Favrskov og Randers Kommuner: Hvilke initiativer vil kommunerne igangsætte for at hjælpe ørredbestandene? v. biolog Jørgen Jørgensen, Viborg Kommune.

 

Kl. 21.00 - 21.30: Dialog om projektetsresultater..

 

Kl. 21.30: Afslutning.

Projektet "Havørreden tilbage til Gudenåen" blev igangsat i 2019. Formålet med projektet er at undersøge årsagen til den markante nedgang af vild ørredyngel og antallet af fangede havørreder i Gudenåsystemet nedstrøms Tangeværket.

Projektet, som afsluttes nu, har gennemført tre undersøgelser: To undersøgelser af dødeligheden hos vandrende smolt fra Gudenåen til Kattegat samt en undersøgelse, hvor der har været opstillede vildtkameraer på en række vandløbsstationer, hvor kommunerne har gennemført elektrofiskeri.

Ørredtæthederne på stationerne er blevet undersøgt, før kameraerne blev opsat, og igen efter de blev nedtaget.

borgermødet d. 1. november vil fiskeplejekonsulent Bjarke Dehli, DTU Aqua, gennemgå resultaterne af ovennævnte undersøgelser samt give sine bud på, hvad der skal til for at få havørreden tilbage til Gudenåen.

Herefter vil biolog Jørgen Jørgensen, Viborg Kommune, på vegne af de tre kommuner gennemgå deres konkrete handleplan for at få havørreden tilbage til Gudenåen.