• Onsdag den 1. november 2023 kl. 19.00

Borgermøde: Havørreden tilbage til Gudenåen

bannerBorgermøde- Sådan får vi havørreden tilbage til Gudenåen.png

Hvordan får vi havørreden tilbage til Gudenåen? Deltag i borgermødet i Langå Kulturhus

Tilmeldingsfrist: 27.10.2023 kl. 10.00

 OBS! Deltagelse er gratis men kræver tilmelding

Om projektet

Projektet ”Havørreden tilbage til Gudenåen” blev igangsat i 2019. Formålet med projektet var at undersøge årsagen til den markante nedgang af vild ørredyngel og antallet af fangede havørreder i Gudenåsystemet nedstrøms Tangeværket.

Følgende har deltaget i projektet: Randers Sportsfisker Klub, Langå Sportsfiskerforening, Hadsten Lystfiskeriforening, Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening samt tre kommuner: Randers Kommune, Viborg Kommune og Favrskov Kommune.

DTU-Aqua har været fiskefaglig rådgiver og Danmarks Sportsfiskerforbund har været projektleder. Desuden deltager Danmarks Center for Vildlaks som observatør og fiskefaglig konsulent.

Projektet, som afsluttes nu, har gennemført tre undersøgelser: To undersøgelser af dødeligheden hos vandrende smolt fra Gudenåen til Kattegat samt en undersøgelse, hvor der har været opsat vildtkameraer på en række vandløbsstationer. Ørredtæthederne på stationerne er blevet undersøgt, før kameraerne blev opsat, og igen efter de blev nedtaget.

På mødet vil fiskeplejekonsulent Bjarke Dehli, DTU Aqua, gennemgå resultaterne af ovennævnte undersøgelser samt give sine bud på, hvad der skal til for at få havørreden tilbage til Gudenåen.

Herefter vil biolog Jørgen Jørgensen, Viborg Kommune, på vegne af de tre kommuner gennemgå deres konkrete handleplan for at få havørreden tilbage til Gudenåen

Program

Kl. 19.00 – 19.15:
– Direktør Lars Rasmussen, DSF, byder velkommen.
– Præsentation af de deltagende foreninger, hvor de kort fortæller om deres erfaringer med havørredfiskeriet. 

Kl. 19.15 – 20.00:
Bjarke Dehli, fiskeplejekonsulent ved DTU Aqua, fortæller om:

  • Projektets faglige baggrund - den vilde ørredbestand i tilløbene.
  • Undersøgelser af vandrende smolt fra Gudenåen til Kattegat.
  • Resultater fra Projekt Vildtkamera i tilløbene til Gudenåen og Randers Fjord.
  • Sådan kan vi få havørreden tilbage til Gudenåen. 

Kl. 20.00– 20.15 Kaffepause

Kl. 20.15– 21.00:
Viborg, Favrskov og Randers Kommuner: Hvilke initiativer vil kommunerne igangsætte for at hjælpe ørredbestandene? v/Biolog Jørgen Jørgensen, Viborg Kommune.

Kl. 21.00 – 21.30:
Dialog om projektets resultater.

Kl. 21.30: Afslutning

 

Tid og sted

Borgermødet finder sted onsdag den 1. november 2023 kl. 19.00 – 21.30. 

Deltagelse er gratis men kræver tilmelding.

Langå Kulturhus
Bredgade 4, Langå

 

Tilmeldingsfrist er overskredet.