Stor sejr for havmiljøet: Stop for fremtidig import af norsk oliespildevand

RGS Nordic Import Oliespildevand RGS Nordic ved Stigsnæs har i årevis importeret og udledt forurenet norsk oliespildevand til Agersø Sund i det sydlige Storebælt. Nu vil miljøministeren sætte en stopper for importen af det forurenede spildevand.

Efter flere måneders pres siger miljøminister Magnus Heunicke nu stop for fremtidig import af stærkt forurenet spildevand til Danmark. Det gælder også for norsk oliespildevand til RGS Nordic – dog først fra om 2,5 år, hvor den nuværende tilladelse udløber.

BESKYT HAVET

 

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for en bedre beskyttelse af havmiljøet og vores fiskebestande.

 

Havet lider særligt under forurening af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer, og fiskebestandene er hårdt pressede af et for intensivt fiskeri med blandt andet bundtrawl.

 

STØT OS I KAMPEN FOR ET RENERE HAV!

Det danske havmiljø har det mildest talt skidt. En af de medvirkende årsager har været den dybt kritisable import og udledning af norsk oliespildevand til Agersø Sund ved Stigsnæs.

Men nu siger miljøminister Magnus Heunicke efter flere måneders hårdt pres stop for fremtidig import af stærkt forurenet spildevand.

- Vi er utroligt glade for, at miljøministeren endelig træder i karakter og nu tager skridt til forhåbentlig én gang for alle at få stoppet importen af giftigt spildevand, som ødelægger vores havmiljø. Det er et vigtigt skridt for vores ødelagte havmiljø og blå natur, men det er svært at forstå, at der skulle gå så lang tid, siger Torben Kaas, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

Miljøministerens beslutning kommer efter, ”at Miljøministeriet har været i dialog med EU-kommissionens juridiske eksperter. Resultatet af dialogen er, at Danmark kan give afslag på at importere visse typer affald, herunder spildevand med et lavt indhold af olie.”

Det vil altså også betyde et stop for import af norsk oliespildevand til RGS Nordic i Stigsnæs på Vestsjælland. Men først når den nuværende tilladelse udløber om ca. 2,5 år.

Miljøstyrelsen har tøvet
Miljøstyrelsen og Miljøministeren har ellers længe fastholdt, at det var umuligt at sætte en stopper for importen af oliespildevand til RGS Nordic, så længe, at der var tale om nyttiggørelse – altså at der bliver udvundet olie fra spildevandet.

- Det er dybt kritisabelt, at myndighederne så længe har tilladt at importere giftigt affald, hvoraf kun få procent har kunne genanvendes og nyttiggøres. Det strider efter min opfattelse helt imod miljøministeriets og miljøstyrelsens fornemste opgave, nemlig at beskytte vores trængte havmiljø, siger Torben Kaas.

- Heldigvis har vi sammen med en række andre grønne organisationer og lokale borgergrupper ikke givet op, og nu kommer vores indsats havet og havmiljøet til gode, siger Torben Kaas.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

Forurening med oliespildevand skal stoppe helt
Ifølge Miljøministeriet er Miljøstyrelsen nu i gang med at analysere og afklare, hvornår der er tale om, at affald er til bortskaffelse, og hvornår der er tale om, at det er til nyttiggørelse.

- Det arbejde vil vi naturligvis følge med i, og vi forventer, at man her vil gøre alt for at lægge en linje, som kommer havmiljøet til gode – og ikke kortsigtede økonomiske interesser, siger Torben Kaas. Han mener desuden, at forureningen med norsk oliespildevand ved RGS Nordic i Stigsnæs bør stoppes helt.

- Sagen om RGS Nordic og import og udledning af norsk oliespildevand til Agersø Sund slutter jo desværre ikke med dette foreløbige stop for nye importtilladelser af spildevand. RGS Nordic har jo som bekendt allerede en eksisterende tilladelse til import af 500.000 tons norsk oliespildevand. Men pt er den vejledning, der skal danne grundlag for en ny miljøgodkendelse til RGS Nordic og dermed udledning af det forgiftede spildevand sat på pause. Vi agter naturligvis at følge denne del af sagen til dørs, for det ligger altså klart, at det ifølge EU-lovgivning og -retspraksis ikke er tilladt at udlede spildevand med forhøjede koncentrationer af giftige stoffer til vores hårdt belastede havmiljø – heller ikke hvis man bruger såkaldte blandingszoner, siger Torben Kaas.

Fisk