Danmarks Sportsfiskerforbund tilfredse med Slagelse Kommunes udsættelse af RGS Nordic-sagen

Agersoe Panoramio 2 Slagelse Kommune har udskudt miljøgodkendelsen af RGS Nordic. Kommunen har i stedet igangsat en advokatundersøgelse af sagen samt bedt om møde med miljøministeren.

Klima- og Miljøudvalget i Slagelse Kommune traf i går beslutning om at udskyde behandlingen af RGS Nordics miljøgodkendelse. Udskydelsen sker på baggrund af pres fra Danmarks Sportsfiskerforbund og en række grønne organisationer, samt afsløringer foretaget af 21 Søndag, som blandt andet stiller spørgsmål ved lovligheden i miljøgodkendelsen samt importen af olie-spildevand fra Norge. DSF er tilfredse med kommunens beslutning og forventer nu en redegørelse om sagen fra Miljøministeriet.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

Det så sort ud for det i forvejen hårdt miljøbelastede Agersø Sund, som i årtier har modtaget store mængder miljøskadelige stoffer fra rensningsanlægget RGS Nordic. Rensningsanlægget var nemlig tæt på at få grønt lys af Slagelse Kommune til en ny miljøgodkendelse og dermed til at fortsætte udledningerne af miljøskadelige stoffer i forbindelse med rensning af norsk olie-industrispildevand.

Men nu har kommunen valgt at trække i håndbremsen efter massivt pres fra en række grønne organisationer, herunder Danmarks Sportsfiskerforbund, DN og Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri samt en række afsløringer i DR’s 21 Søndag. Her kom det frem, at miljøgodkendelsen til RGS Nordic samt Miljøstyrelsens importtilladelse af norsk industri-spildevand kan være på kant med gældende dansk miljølovgivning og EU-lovgivning. Og at Miljøstyrelsen derudover har vejledt kommunen i strid med gældende dansk miljølovgivning.

Kommunen afventer nu en advokatundersøgelse af miljøgodkendelsens lovlighed, og ønsker samtidig et møde med miljøministeren.

Sideløbende er miljøministeren blevet kaldt i samråd om sagen af SF og Enhedslisten.

- Vi er glade for, at Slagelse Kommune har valgt at udskyde beslutningen om en ny miljøgodkendelse til RGS Nordic. Det er helt uhørt, at vores i forvejen hårdt pressede indre danske farvande skal forurenes med tungmetaller, PFOS og andre miljøskadelige stoffer fra udenlandsk industrispildevand. Det er endda i strid med gældende miljølovgivning, siger Torben Kaas, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Der er behov for, at miljøgodkendelsen for RGS Nordic nu bliver grundigt gennemgået med hen-blik på dens lovlighed og så forventer vi også en redegørelse for, hvordan Miljøstyrelsen har vejledt kommunen og hvorvidt man i styrelsen har været klar over, at importen af spildevand samt miljøgodkendelsen til RGS Nordic har været på kant med loven, siger Torben Kaas.

I Danmarks Sportsfiskerforbund er man desuden bekymret over, at det ikke kun er ved RGS Nor-dic i Skælskør, at der kan være problemer med ulovlig udledning af giftigt spildevand.

- Der findes pt mindst 27 danske virksomheder, der afventer en ny eller revideret miljøgodkendelse til udledning af spildevand. Men ved flere af disse virksomheder er vores have i en så dårlig for-fatning, at det ikke er tilladt at forringe havområdet ifølge EU-lovgivningen. Alligevel har Miljøstyrelsen offentliggjort en vejledning til nye miljøgodkendelser, der kan bane vejen for udledninger flere af disse steder. Det er dybt kritisabelt, særligt med tanke på, at interne dokumenter viser, at styrelsen godt er klar over, at det er på kant med EU-lovgivning på området, siger Torben Kaas.

- Danmark er forpligtet til at passe på vores havmiljø, og hvis det ansvar ikke bliver varetaget af miljøministeren og miljøministeriet, hvem så?, slutter Torben Kaas.