Temaaften: Kom tættere på livet i Limfjorden med Kysthjælper

Temaaften Kysthjælper Projekt Kysthjælper arbejder for at forbedre levestederne for fisk, dyr og planter i blandt andet Limfjorden. Foto: Gearløs.

Kom med ombord, når Kysthjælper holder temaaften om havmiljøet i Limfjorden på Forskningsskibet Aurora i Aalborg Havn.

Danmarks kyster og fjorde er smukke, men under den blanke overflade er landskabet på havbunden mange steder ødelagt af forurening, stenfiskeri og fiskeri med bundskrabende redskaber. Derfor er der mangel på gode levesteder for fisk og bunddyr i de kystnære havområder.

Tirsdag den 25. april kan du deltage i en spændende temaaften med projekt Kysthjælper om havmiljøets tilstand og arbejdet for at forbedre den. Temaaftenen foregår på Aarhus Universitets forskningsskib Aurora i forbindelse med, at havformidlingsprojektet Hovedet i Havet er på togt i Limfjorden. Limfjordsrådet er medvært ved arrangementet.

Tid: Den 25. april kl. 17-19.30.
Sted: Denne dag ligger skibet ved Aalborg Havn (nærmere info følger).

Program:
Kl. 17-17.15: Fælles velkomst og introduktion på agterdækket ved Hovedet i Havet, Kysthjælper og Limfjordsrådet.

Kl. 17.15-18.45: Deltagerne deles i to grupper, som på skift deltager i følgende aktiviteter:

1. Oplæg om havmiljøet:
- Havmiljøets tilstand i Limfjorden og Danmark generelt
- Kysthjælpers arbejde for at forbedre levestederne i de kystnære havområder
- Kysthjælperprojektet i Limfjorden – vi laver små stenrev omkring Aalborg

2. Rundvisning på skibet, hvor vi kigger på indsamlede prøver, oplever en levende hummer og får smagsprøver fra havet på agterdækket.

Kl. 18.45-19.15: Fælles opsamling på agterdækket med mulighed for at stille spørgsmål til Kysthjælper, Limfjordsrådet og Hovedet i Havet. Der vil desuden blive serveret en sandwich og vand.

Kl. 19.15-19.30: Mingling og hygge på skibet

Tilmelding:
Det er gratis at deltage i arrangementet, men tilmelding på forhånd er nødvendigt af hensyn til den begrænsede plads på skibet. Tilmeldingsfrist er den 18. april 2023.

Kysthjælper – vi giver havet en hånd

Projekt Kysthjælper arbejder for at forbedre havnaturen og genskabe levestederne for fisk og bunddyr i de kystnære havområder. Arbejdet bliver udført i samarbejde med frivillige og består i udplantning af ålegræs og etablering af mindre stenrev og muslingerev i fire kystnære havområder.

Kysthjælper ledes af Danmarks Sportsfiskerforbund og er finansieret af VELUX FONDEN.

En række forskningsinstitutioner, kommuner og NGO’er er partnere i projektet og bidrager med både viden og stærke hænder for at hjælpe havmiljøet.

Læs mere om Kysthjælper her