Nyt landsdækkende smoltvagt-projekt skal forbedre lystfiskeriet

Smoltvagt3 Foto: Terkel Broe Christensen

Hvert år udsættes der mere end 1 million ørredsmolt i mundingerne af de danske vandløb. Desværre ender alt for mange af de sårbare, små ørreder i maven på en skarv. Derfor lancerer Danmarks Sportsfiskerforbund i samarbejde med en række lystfiskerorganisationer nu et landsdækkende vagtprogram, hvor frivillige kan melde sig til at skræmme skarver og andre smolt-spisende fugle væk, når ørrederne bliver sat ud.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Ca. 15 centimeter lange. Så store er de mere end 1 million smolt, der hvert år udsættes i mundingerne i de danske vandløb. Det gør dem til en lækker snack for skarver og andre fugle, som tidligere har vist sig at være klar, når der i april bliver sat ørreder ud.

Derfor lancerer Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Lystfiskeri, Lystfisker Danmark, Dansk Laksefond, Fyns Laksefisk og Havørred Fyn nu det landsdækkende projekt Smoltvagt. Formålet er, at mange flere af de små ørreder overlever, vokser sig store og dermed er med til at gøre lystfiskeriet på kysterne og i åerne bedre.

Om projekt Smoltvagt
Projekt Smoltvagt har til formål at motivere lystfiskere over hele landet til at bortskræmme skarver og andre fiskespisende fugle, når der udsættes ørredsmolt i udmundingerne af de danske vandløb i april. Målet er at flere ørredsmolt overlever ved udsætningen.

Der bliver årligt udsat mere end 1 million ørredsmolt, hvoraf ca. 400.000 er i regi af Havørred Fyn – og i år også 100.000 i regi af Dansk Lystfiskeri.

Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Lystfiskeri, Lystfisker Danmark, Dansk Laksefond, Fyns Laksefisk og Havørred Fyn er projektpartnere i projekt Smoltvagt.

Projektpartnerne forventer at samle ca. 500 frivillige smoltvagter.

Projektet er inspireret af Havørred Fyn, der i 2022 med stor succes motiverede flere hundrede lystfiskere til frivilligt at bortskræmme skarver. Her var konklusionen, at smoltvagterne reducerede antallet af skarver, fiskehejrer og måger på de nedre dele af vandløbene, og derfor sandsynligvis var med til at begrænse antallet af smolt, der blev ædt i de første kritiske dage efter udsætning.

Som en central del af smoltvagt-projektet vil der blive udviklet en app, hvor udsætningsforeningerne kan udbyde smoltvagter og frivillige lystfiskere kan booke sig ind, når det passer dem.

Skarven er en udfordring
Skarven skal hver dag indtage ca. 500 gram fisk for at overleve. Gennem de seneste par årtier har den i stigende grad søgt føde i ferske vande.

Flere foreninger oplever, at skarverne er massivt til stede i forbindelse med udsætninger af ørredsmolt.

Der er lavet flere undersøgelse om prædation på både ørred- og laksesmolt. De viser, at cirka halvdelen af smoltene bliver ædt i den korte periode, hvor de trækker mod havet.

20 lystfiskerforeninger og -sammenslutninger fra hele landet har allerede tilmeldt sig det virtuelle introduktionsmøde om projektet d. 30. januar kl. 19.00. Vil din forening være med, skal tilmelding ske til biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund Kaare Manniche Ebert på kme@sportsfiskerforbundet.dk hurtigst muligt.

Du kan læse meget mere om projekt Smoltvagt på www.sportsfiskeren.dk i løbet af vinteren og foråret, hvor der blandt andet vil være nyt om app’en, tilmelding til vagter, m.m.