Magnus Heunicke var Smoltvagt ved Suså

DSF1906 Miljøminister Magnus Heunicke satte i dag 5.500 havørredsmolt ud i Susåen og tog den første smoltvagt ved åen. Med sig hjem tog han en række inputs til bedre muligheder for regulering af skarven. Foto: Andreas Findling-Rottem.

Miljøminister Magnus Heunicke agerede i dag Smotlvagt ved Suså, hvor der blev sat 5.500 ørredsmolt ud. Ministeren var lydhør overfor, at udfordringerne med skarv skal tages alvorligt og at der er behov for mere regulering. Miljøministeren garanterede samtidig, at en strammere skarvforvaltning vil blive en del af forhandlingerne om fremtidens fiskeri, der er planlagt inden sommerferien.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

Vil du være med til at passe på vores fisk? Bliv smoltvagt!

 

Hvert år udsættes der ca. 750.000 - 1 million ørredsmolt i mundingerne af de danske vandløb. Desværre ender alt for mange af de sårbare, små ørreder i maven på en skarv. Projekt Smoltvagt har som mål, at flere smolt overlever ved udsætningen, når at vokse sig store og kan bidrage til et bedre kystfiskeri.

 

Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk LystfiskeriLystfisker DanmarkDansk LaksefondFyns LaksefiskFishing Zealand og Havørred Fyn er projektpartnere i projekt Smoltvagt.

 

I 2024 er der udbudt i alt 409 smoltvagter - og vi håber, at du vil booke én.

 

Læs mere og book en vagt her.

Solen stod allerede højt på himlen, da Danmarks Sportsfiskerforbund og Sydsjællands Ørredfond sammen med partnerne bag projekt Smoltvagt i morges bød miljøminister Magnus Heunicke velkommen ved Suså. Her havde ministeren booket en Smoltvagt, og udstyret med både refleksvest og klaptræ tog ministeren fat på opgaven med både at sætte fisk ud og skræmme måger og skarver væk, der hurtigt fik færten af fisk i området.

- Det virker meningsfyldt, man føler man gør en forskel. Det er jo et blændende initiativ med de her smoltvagter. Og jeg må bare sige, at jeg har stor respekt for de hundredvis af lystfiskere, der bruger deres fritid på at hjælpe de her fisk på vej – ikke bare til gavn for sig selv, men til gavn for alle dem, der nyder at fiske, fortalte Magnus Heunicke, mens han ivrigt spejdede efter skarver på himlen. 

Baggrunden for besøget var netop at gøre ministeren opmærksom på den store frivillige indsats, som lystfiskere over hele landet lægger i at passe på en stor del af de ca. 750.000 havørredsmolt, der hvert år sættes ud i de danske å-mundinger for at styrke fiskeriet, og samtidig et opråb om, at der er behov for en ny og styrket forvaltningsplan, hvor der i langt højere grad tages hensyn til fiskebestandene. 

- Vi er glade for at kunne vise og fortælle ministeren, at vi på tværs af en række lystfisker-organisationer er dybt bekymrede over skarv-situationen og så vidt muligt forsøger at tage sagen i egen hånd ved fx at agere smoltvagter. Men det var også helt centralt at fortælle om den frustration der er over, at vi alligevel mere eller mindre kun kan se til mens mange af vores fiskebestande, især i ferskvand, går kraftigt tilbage på grund af skarvprædation, siger Torben Kaas, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund. 

Det er allerede veldokumenteret, at skarven æder op mod 95 % af stallingerne og 50 % af laksesmoltene i visse vandløb. Vandløb, der ellers er foretaget store genopretningsindsatser i, og som altså burde have gode forudsætninger for velvoksne og sunde bestande af en række ferskvandsfisk og anadrome arter, såsom laks og havørred. 

- Derfor er vores budskab til ministeren i dag også ret simpelt: Myndighederne skal påtage sig en langt mere central rolle i arbejdet med at få reguleret skarven, der hvor den udgør en trussel for vores fiskebestande. Det kræver, at man både nationalt får igangsat nogle flere og mere indgribende tiltag, men også at Miljøministeren tager problemet op med sine kolleger i Østersølandene og EU og løser det ved internationalt samarbejde, siger Torben Kaas. 

Og Ministeren virkede til at tage anbefalingerne til sig. 

- Det er jo ganske klart, at vi står med en udfordring og at vores fisk mange steder er hårdt pressede – både på grund af et for ringe vandmiljø, men også af skarven.  Derfor lytter jeg også meget til de inputs, jeg har fået her i dag, og vil sørge for at tage det med i forhandlingerne om fremtidens fiskeri her inden sommerferien, siger Magnus Heunicke og fortsætter:

- Skarven skal naturligvis være i Danmark, men i øjeblikket er der så stor ubalance i naturen, at der reelt er fiskearter, der er truet af skarven, men også af menneskelige aktiviteter, så der er flere ting vi skal gøre samtidig. Men der er ingen tvivl om, at vi også er nødt til at give bedre muligheder for at regulere skarv end tilfældet er i dag. Vi er allerede i gang med at undersøge, hvilke muligheder der er indenfor de nuværende EU-regler – og der er nogle muligheder, og dem vil vi også tage med til de øvrige partier, der skal deltage forhandlingerne, siger Magnus Heunicke. 

Du kan læse Danmarks Sportsfiskerforbunds bud på en alternativ skarvforvaltningsplan her.

Fisk