Tun kan blive guld værd for Danmark

Dscf5331 Siden 2017 har frivillige lystfiskere deltaget i DTU Aquas testfiskeri efter den blåfinnede tun i danske farvande. Foto: Christian Flinker.

En fanget og død tunfisk repræsenterer næsten 3. mio. kr. i form af de udgifter, der er forbundet med lystfiskeres tunfiskeri. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Aqua.

Danmarks Sportsfiskerforbund kæmper for en tunkvote til Danmark, så lystfiskere i fremtiden kan fiske efter tun i danske farvande. En vigtig forudsætning for en fremtidig permanent kvote er, at vi får større viden om tunfiskene i vores farvande. Derfor stævner flere hundrede lystfiskere ud om et par uger for at fange og mærke tun i samarbejde med DTU Aqua.

En ny undersøgelse fra DTU Aqua har dokumenteret, at en fremtidig tunkvote vil være meget værdifuld. Undersøgelsen, som er baseret på testfiskernes udgifter i mærkningsfiskeriet i årene 2018-2020, viser, at en fanget, død tunfisk repræsenterer en værdi af knapt 3. mio. kr.  – ud fra en skønnet dødelighed på 5 % på de fangne tunfisk. I regnskabet indgår lystfiskernes samlede forbrug under testfiskeriet. Læs den videnskabelige artikel om undersøgelsen her.

Danmarks Sportsfiskerforbund hilser tallene velkomne:

– Undersøgelsen dokumenterer, at en dansk kvote til lystfiskerne vil være meget værdifuld – ikke mindst for de lokalområder, hvorfra tunfiskeriet vil finde sted. Det vil sige ud fra Skagen, Gilleleje og Helsingør og muligvis andre havne, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Og ikke alene viser undersøgelsen, at lystfiskeri efter tun bidrager godt til samfundsøkonomien. Den viser også, at belastningen af tunbestandene fra lystfiskeri er relativt begrænset. Dødeligheden blandt tunfisk, der kan relateres til det danske forsøgsfiskeri efter tun, ligger på mindre end 1 ton årligt. Det svarer til, at 4-5 tunfisk mister livet om året som følge af fangst og mærkning. En relativt lille kvote på 10 tons tun ville derfor dels være meget værdifuld for Danmark, ligesom den ville kunne gøre det muligt for rigtig mange lystfiskere at opleve at få de kæmpestore tun på krogen. Og set i forhold til, at der årligt fanges og sælges cirka 35.000 tons blåfinnede tun i dens udbredelsesområde, vil et fremtidigt dansk lystfiskeri efter tun på ingen måde kunne påvirke den samlede bestand, siger Kaare Manniche Ebert.

Dette års testfiskeri efter tun begynder sidst i august og vil foregå ud fra Skagen over en periode på to uger. Efter det videnskabelige mærkningsfiskeri vil der blive fisket efter de fem tons, som fiskeriminister Rasmus Prehn forhandlede sig til hos sin spanske kollega. Disse fisk vil blive bragt i land og vil også indgå i den videnskabelige udredning om tunene i de danske farvande.