Minister til spansk kollega: Hjælp os med at få en tunkvote

DSCF5194 Foto: Christian Flinker.

Rasmus Prehn har på et møde i EU bedt sin spanske fiskeriminister-kollega om hjælp til at skaffe danske lystfiskere en kvote på blåfinnet tun.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Det mener Danmarks Sportsfiskerforbund

  • Den samlede kvote på blåfinnet tun ligger i dag på cirka 35.000 tons. Det er en forøgelse på mere end 25.000 tons på få år. Det skyldes, at tunen er i fremgang i den østlige del af Atlanterhavet. Det diskuteres, om den nuværende kvote er for høj, og derfor ikke sikrer en fortsat fremgang af bestanden. Danmarks Sportsfiskerforbund bakker til enhver tid op om en mere forsigtighedsbaseret tilgang, som tager større hensyn til bestanden end fiskeriet.

  • En eventuel kvote til danske lystfiskere vil skulle tages fra den allerede eksisterende kvote, så det vil ikke betyde en forøgelse af kvoten. En kvote på et tocifret antal tons, som vil være mindre end en promille af den samlede kvote, er det, Danmarks Sportsfiskerforbund og dets samarbejdspartnere går efter. Det vurderer Danmarks Sportsfiskerforbund til at være bæredygtigt. Fiskeriet skal baseres på tag and release – fiskene fanges, mærkes og genudsættes. Kvoten er nødvendig, idet erfaringerne viser, at cirka 5 % af tunene dør som følge af håndteringen.

Danmarks Sportsfiskerforbund har sammen med repræsentanter fra de danske småbådsforeninger, Danmarks Fiskeriforening og Scandinavian Tuna Club i flere år presset på for at få en tunkvote til de danske lystfiskere. På et møde i Fiskeriministeriets Departement den 15. april gav ministeriet sin opbakning til projektet. At det ikke var tomme ord, blev dokumenteret i dag, hvor Rasmus Prehn, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, på et møde i Portugal hev fat i sin spanske kollega med ordene: Louis, kan vi ikke få lidt af Spaniens tun-kvote?

Glimt i øjet og gode relationer
Rasmus Prehn har beskrevet situation med et glimt i øjet på sin Instagram-profil (læs hele opslaget nederst i artiklen). I opslaget nævner han, at han har et godt forhold til den spanske landbrugs- og fiskeriminister, Louis Planas, som derfor gerne lægger øre til Rasmus Prehns ”dårlige danske vittigheder”.

Ifølge det humoristiske opslag benyttede Rasmus Prehn sin gode personlige relation til den spanske kollega til at fortælle om det danske tun-eventyr og om tunens tilbagekomst i danske farvande efter mere end 50 års fravær. Han nævner også, at han vil tage snakken med sine kollegaer fra de andre store tun-nationer i EU.

Ministeren viser i sit opslag, at han har godt styr på det store arbejde, der udøves af frivillige og forskere fra DTU Aqua med henblik på at få viden om tunene i de danske farvande.

Forbundet kæmper for kvote

Sammen med DTU Aqua, en række småbådsklubber og erfarne, danske big game-fiskere fik Danmarks Sportsfiskerforbund søsat et omfattende mærkningsforsøg af de blåfinnede tun, der nu har stået på i både 2017, 2018, 2019 og 2020. Projektet har til formål at give et overblik over tunbestandens tilstand – og på længere sigt bane vejen for en kvote til lystfiskerne.

Sideløbende har Danmarks Sportsfiskerforbund, som tovholder på den såkaldte Tun-gruppe, presset på politisk for en kvote til lystfiskerne.

Minister deltager i forsøgsfiskeriet
Ministeren afslutter sit opslag med at skrive, at det kunne være en fantastisk god nyhed, hvis han i forbindelse med sine mulige deltagelse i forsøgsfiskeriet efter tun i sensommeren i Skagen kan overbringe den god nyhed om, at en dansk tunkvote er landet. Han nævner dog også, at så heldig er han nok ikke.

Sportsfiskerne roser minister
I Danmarks Sportsfiskerforbund er man begejstret over ministerens initiativ.

– Forsøgsfiskeriet har jo dokumenteret, at tunen for alvor er tilbage i de danske farvande. At Rasmus Prehn personligt går ind i sagen og tager dialogen med sine kolleger fra de andre tun-lande i EU er en fantastisk god nyhed. Sammen med de helt unikke resultater fra forsøgsfiskeriet, som har vakt beundring blandt forskere i hele verden, er den vigtigste forudsætning for at få en kvote til de danske lystfiskere, at en toppolitiker går ind i sagen, udtaler Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Fra sidst i august vil de danske lystfiskere atter stævne ud fra Skagen i forsøget på at mærke blåfinnede tun. Denne gang forhåbentligt med deltagelse af en minister, der har vist, at han også ønsker en tunkvote til Danmark. Og som har taget affære.

Læs here opslaget her:

Vis dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Rasmus Prehn (@rasmusprehn)