Danske lystfiskere skal igen fiske efter tun

DSCF5205 Foto: Christian Flinker.

Lørdag den 21. august stævner de første danske lystfiskerbåde ud fra Skagen Havn for at deltage i det fascinerende forskningsfiskeri efter blåfinnet tun. Som tidligere skal tunene mærkes og genudsættes for at give forskerne viden om tunens tilstand og færden. Men som noget nyt må lystfiskerne i år samlet hjemtage 5 tons tun, da Danmark har byttet sig til en tunkvote.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Blåfinnet tun
Atlantisk eller blåfinnet tun (Thunnus thunnus) er den største blandt arterne af tunfisk. Den kan blive over tre meter lang og have en vægt på op til 680 kilo.

Blåfinnet tun er en vandrefisk, som findes i store dele af Atlanterhavet, hvor den har to gydeområder i henholdsvis Den mexicanske Golf og Middelhavet (kystnære områder samt i Atlanterhavet ud for Gibraltar).

Kilde: DTU Aqua

For 5. år i træk skal danske lystfiskere deltage i et omfattende testfiskeri efter blåfinnede tun i Kattegat/Skagerrak. Lystfiskerne sejler med udgangspunkt i Skagen Havn og fiskeriet starter lørdag den 21. august og løber til søndag den 5. september.

Senere på året – fra lørdag den 25. september til søndag den 3. oktober – skal der igen fiskes tun. Denne gang foregår fiskeriet med udgangspunkt i Gilleje Havn.

Testfiskeriet er en del af et større forskningsprojekt, der skal give en mere indgående viden om tunenes tilstand og færden. Forskningen varetages af DTU Aqua.

Danmark har fået tunkvote på 5 tons
Tungruppen, der består af repræsentanter fra Danmarks Sportsfiskerforbund, de største småbådsklubber og Scandinavian Tuna Club, og som samarbejder med erhvervsfiskernes hovedorganisation, har længe kæmpet for en tunkvote til Danmark. Og i juli offentliggjorde fiskeriminister Rasmus Prehn nyheden om, at Danmark havde byttet en kvote på 35 tons makreller til 5 tons tun med Spanien, som vil blive fanget, når mærkningsprojektet i Skagen er overstået. Der bliver derfor samlet set ikke fanget og landet flere tun end tidligere på EU-plan.

Formålet med kvoten er foreløbigt at give lystfiskerne og DTU Aqua mulighed for at indfange 15-20 tun, der skal indgå i det igangværende forskningsprojekt. Det vækker begejstring i Danmarks Sportsfiskerforbund.

DSCF5315

– Vi er glade for, at det er lykkedes vores fiskeriminister at skaffe en tunkvote til Danmark. Det bliver en vigtig brik i arbejdet med at få et bedre indblik i tunbestanden og dermed gøre os klogere på, om vi i fremtiden kan få etableret et bæredygtigt fiskeri efter tun i Danmark, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Både Danmarks Sportsfiskerforbund og de danske lystfiskere er strengt optaget af, at fiskeriet ikke skal påvirke bestanden negativt.

– Tunen er endelig vendt tilbage til danske farvande efter mere end 50 års fravær, så det er vigtigt, at vi nu udviser forsigtighed og får baseret et eventuelt fremtidigt fiskeri på et oplyst grundlag, så det ikke er til skade for bestanden, siger Kaare Manniche Ebert.

Tungruppen og Danmarks Sportsfiskerforbund havde som udgangspunkt arbejdet for en såkaldt catch and release-kvote, hvor man altså ville kunne få lov til at fange og genudsætte et vist antal tun.

– Vi ønsker ikke, at det fremtidige lystfiskeri skal baseres på, at fiskene skal ilandbringes, som er tilfældet denne gang. Men vi anerkender ministerens store indsats med dels at skaffe en tunkvote til Danmark i 2021 og dels arbejdet med at få fastsat de juridiske rammer for fiskeriet. Helt overordnet er det vigtigt for Tungruppen, at formålet med at hjembringe fiskene udelukkende er videnskabeligt. Det vil kunne give øget viden om tunene i de danske farvande og forhåbentligt være med til at bane vejen for en permanent kvote senere, siger Kaare Manniche Ebert.

Fiskeriet efter kvote-tunene skal som nævnt finde sted umiddelbart efter mærkningsfiskeriet fra Skagen Havn. Deltagerne bliver sportsfiskere, der har deltaget i mærkningsprojektet.

Skånsomt fiskeri og erfarne fiskere
Troede du, at du nu skulle til at støve det gamle fiskeudstyr på loftet af og drage på tunekspedition til Skagen, må du desværre nok tro om igen. For det kræver både særligt udstyr og indgående erfaring med big game-fiskeri, hvis du skal i betragtning som tun-testfisker. Det skyldes, at man vil sikre, at de enorme tun, der som regel vejer mellem 200-300 kilo, bliver fanget og håndteret så skånsomt som muligt.

– En blåfinnet tun på 300 kilo er ikke noget man bare lige fanger og hiver op. Derfor er de deltagende lystfiskere udvalgt ud fra en række kriterier for både udstyr og erfaring. Der er særlige krav til bådene, til fiskeudstyret og til lystfiskerne. Det er garant for, at fiskeriet foregår optimalt og på en måde, der sikrer, at fiskene kan indgå i forskningen og dermed gøre os klogere på tunene i de danske farvande, forklarer Kaare Manniche Ebert.

I alt deltager over 90 både i fiskeriet i Skagen. En af dem er Nora, hvor lystfisker og medlem af Tungruppen, Ask Peter Futtrup er med ombord. Og han ved fra de tidligere års fiskeri, hvad der kræves for at kunne fange tun på en forsvarlig måde.

– Først og fremmest er der tale om en holdindsats. Der er tale om så store kræfter, at ingen mand kan løse opgaven alene. Ombord på Nora er vi mindst tre personer om at fighte en tun. En der står med stangen, en der styrer båden, og en der står klar til at løse de situationer, der uundgåeligt dukker op, når man har 300 kilo rent muskelbundt for enden af linen. Dette stiller naturligvis også store krav til grejet. Især når fisken skal ind på kort tid, så den har de bedste forudsætninger for at klare sig fint i lang tid efter, siger Ask Peter Futtrup.

Tunfiskeri fremover
Tungruppens arbejde med at sikre en tunkvote til Danmark stopper ikke her, for kvoten på fem tons gælder kun i 2021. For at få del i den mere end 30.000 tons store kvote, der findes på blåfinnet tun, skal der yderligere viden på bordet. Det handler blandt andet om at dokumentere, om tunene i de danske farvande tilhører den robuste bestand i den østlige del af Atlanterhavet, eller den skrøbelige, der gyder i den vestlige del af Atlanterhavet. Fortsat dokumentation af tunenes tilstedeværelse i de danske farvande og deres trækruter er også en forudsætning for, at en fremtidig og permanent kvote kan landes. Derfor er mærkningsfiskeriet, der nu finder sted for femte år i træk, vigtigt.

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringsvar til Bekendtgørelse om lystfiskeri efter almindelig tun i 2021 her.