Temadag om vadehavslaksen

Temadag

Søndag den 24. april danner Vadehavscentret ved Ribe ramme om en temadag, hvor vadehavslaksen er i centrum. Du har mulighed for at deltage og høre oplæg fra DTU Aqua, Danmarks Center for Vildlaks og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Foreningen Tid i Naturen har samlet en række spændende oplægsholdere, der vil sætte fokus på vadehavslaksen ved en temadag, der afholdes søndag den 24. april 2022 på Vadehavscentret i Vester Vedsted ved Ribe. Temadagen starter kl. 10.00 og slutter kl. 16.00.

Temadagen er åben for alle, men der er dog et begrænset antal pladser. Det koster 175 kr. at deltage og tilmelding sker her.

Program for temadagen
Programmet for temadagen er opdelt i tre dele. Her får du den fulde oversigt.

Del 1
Stig Pedersen: Status for Ribe Å laksebestanden 2014
Stig Pedersen fra DTU Aqua fortæller i dette foredrag om laksebestandens status fra 2014, samt arbejdet med bestandsundersøgelser i de øvrige åer langs vestkysten – Storå, Skjern å og lidt om Varde Å.

Einar Eg Nielsen: DNA-kortlægning af laks i Vadehavet og Ribe Å laksens genom
Einar Eg Nielsen, der er DNA-forsker ved DTU Aqua, præsenterer i dette foredrag hele hans teams arbejde med DNA-kortlægning af laksefisk i Danmark og internationalt samarbejde.

Del 2
Søren Larsen: Udsætningsarbejdet i Ribe Å og øvrige vandløb
Søren Larsen fra Danmarks Center for Vildlaks præsenterer os i dette foredrag for det spændende udsætningsarbejde der gennem tiden er foregået i Ribe Å, samt hvad DCV ellers sørger for af udsætningsarbejde.

Niels Jepsen: Ribe Å laksens fjender – Skarvprædation
Niels Jepsen fra DTU Aqua fortæller indgående om skarvens indvirkning på fiskebestande i Danmark. Og om hvorledes Skarven har haft en væsentlig indvirkning på laksebestande og især snæbel.

Del 3
Kaare Manniche Ebert og Lars Brinch Thygesen: Danmarks Sportsfiskerforbund’s syn på og visioner for Laksefiskeriet i Vadehavsvandløbene. Potentialer, trusler, det frivillige arbejde og forvaltning.
Lars Brinch Thygesen fortæller sammen med Kaare Manniche Ebert i dette foredrag om, hvorledes Danmarks Sportsfiskerforbund tackler de politiske bud på trusler, potentialer og visioner i forhold til laksebestandene i Vadehavsvandløbene. Herunder fremlægges den store værdi, der ligger i det frivillige arbejde.

Efter alle oplæggene afsluttes dagen med en spørgerunde og workshop med alle oplægsholderne.

Se yderligere information om temadagen her.