Tag med til ørredudsætning i Odsherred

Billed 2, Ørreder I Akvarier Og En Travl Fiskemester Tag gerne børnene med, og lad dem se og røre de små udsætningsørreder. Hvis de vil, kan de også få lov til at sætte en portion ud.

Alle er velkomne søndag den 10. april, når Odsherred Sportsfiskerforening i samarbejde med Den sjællandske Grusbande sætter tusindvis af ørreder ud i den nordlige landkanal ved Audebodæmningen. Tag gerne hele familien med på aftentur til åen, for der vil være mulighed for at komme helt tæt på. Og de som ønsker det kan sætte deres egen lille portion ørreder ud.

Søndag den 10. april ankommer tankbilen med udsætningsørreder til Isefjorden. Den kommer fra FGU Fyn, hvor fiskemester Linda Bollerup Høeg og hendes elever har stået for opdrættet af fiskene.

I år skal der udsættes omkring 70.000 stk. ørredsmolt på 10-25 cm i tilløbene til Isefjorden, og flere tusinde af dem vil blive udsat ved Lammefjordens nordlige landkanal ved Audebodæmningen.

Tag gerne børnene med
Udsætningen finder sted kl. 18.30-19.00 på adressen Grevinge Kanalvej 1A, og alle interesserede er velkomne til at deltage.

– Grusbanden vil sørge for akvarier, så alle kan komme helt tæt på, og dem, der ønsker det, kan sætte deres egen lille portion ørreder ud, alt imens de frivillige vil sørge for øl til de voksne og vand til de mindste. Det gælder både til børn og til ørreder, siger Rune Hylby, der er bandeleder i Grusbanden.

Fisk fra lokale stammer
Udsætningen af ørredsmolt i Isefjorden sker med fisk, der er afkom af moderfisk fra lokale stammer.

– De små ørreder blev lagt i klækkeriet på Fyn som øjenæg i efteråret 2020 og er afkom af lokalt tilpassede moderfisk fanget under elektrofiskeri i Elverdamsåen og Tuse Å. Det skete for halvandet år siden af frivillige fra Tuse Å’s Ørredsammenslutning og Odsherred Sportsfiskerforening. Moderfiskene blev strøget for æg og sæd, og de små befrugtede æg blev derefter kørt til Fyn og lagt ind i klækkebakker i opdrætsanlægget, fortæller Rune Hylby.

Nu er de blevet 10-25 cm og er klar til udsætning, og den oplevelse vil folkene fra Odsherred Sportsfiskerforening og Grusbanden gerne dele med alle interessere.