Hold skarven i skak: Bliv smoltvagt på Fyn

Syltemade Å I de første dage efter udsætning er smoltene særligt udsatte for skarv og andre prædatorer. Her sættes smolt ud i Syltemade Å ved Svendborg. Foto: Terkel Broe Christensen.

I begyndelsen af april måned bliver 450.000 ørredsmolt sat ud i mundinger af de fynske vandløb, og de første dage er de særligt udsatte for skarv og andre prædatorer. Havørred Fyn søger derfor folk, der vil tage en 3-timers vagt ved en åmunding og dermed hjælpe de nye kystørreder på vej. Læs her, hvordan du kan deltage.

I april måned trækker de naturlige ørredsmolt ud i havet, og i samme periode udsættes der smolt (ungfisk) ved mange vandløbsmundinger landet over.

På Fyn sker udsætningerne i et samarbejde mellem Vandpleje Fyn, Fyns Laksefisk og Havørred Fyn, der står for udsætning af cirka 450.000 ørredsmolt på Fyn, Langeland og Ærø.

De udsatte ørredsmolt skal først finde sig til rette i den vilde natur, og i den første tid er de et nemt bytte for især skarv, men også andre prædatorer som sæler, fiskehejrer og måger.

Chance for ekstra gevinst
Som smoltvagt er du med til at øge chancen for gevinst ude ved kysten, men du deltager også i lodtrækningen om en række sponserede præmier.

For hver vagt, du gennemfører, får du et lod i lodtrækningspuljen om disse ting:

 

  • Hauge Smedje: Gavekort på 5000 kr. til en valgfri fynsk butik.
  • Fiskeri & Natur: Gavekort på 1000 kr.
  • Odense Jagt & Fritid: Gavekort på 1000 kr.
  • Michaels Jagt & Fiskeri: Gavekort på 1000 kr.
  • Go Fishing: Spinnesæt. Værdi: 1400 kr.
  • Daiwa: Spinnehjul. Værdi: 950 kr.
  • 2BIZ: Spinnestang. Værdi: 950 kr.
  • Splash DK: Blink/wobler-sortiment. Værdi: 500 kr.

 

Vinder du ikke i lodtrækningen, kan du trøste dig med, at Go Fishings Havørredpulje giver en special Havørredskum øl for hver vagt, du påtager dig.

Du kan gøre en forskel
For at hjælpe smoltene godt på vej og minimere risikoen for, at de ender i maven på en skarv, søger Havørred Fyn frivillige, der vil tage en eller flere 3-timers vagter ved en åmunding.

– Som smoltvagt er din opgave superenkel. Du skal møde på et aftalt tidspunkt og nyde livet og naturen ved en af åmundingerne, hvor der kort forinden er blevet sat smolt ud. Du skal pusle om de små og samtidig skræmme alle skarver, måger, sæler og fiskehejrer væk fra området. Ofte er der ingen prædatorer at se, men det betyder ikke, du kan holde fri. Smutter du hjem, så opdager fuglene det lynhurtigt. Du kan roligt regne med, at du er under evig observation – også uden du aner det, fortæller Søren Knabe fra Havørred Fyn. Han fortsætter:

– Efter tre timer er din vagt overstået, og du bliver afløst af en ny smoltvagt, hvorefter du kan drage hjem, eller på fisketur, velvidende at du faktisk har gjort en stor forskel og sikret, at der bliver flere havørreder til dig og alle andre langs de fynske kyster.

Der mangler stadig vagter
Udsætningerne begynder mandag den 4. april og afsluttes fredag den 8. april. Der bliver ikke posteret smoltvagter ved samtlige udsætningssteder, men Havørred Fyn har udvalgt de steder, hvor smoltene er mest i fare, og de steder, hvor der sættes flest smolt ud.

Mandag den 28. marts er status, at 111 vagter ud af i alt 248 er besat, så du kan stadig nå at være med. Der mangler især vagter ved Hundstrup Å, Haarby Å samt på Langeland.

Du kan læse mere om projektet og tilmelde dig her.

Skarvbid Undermålshavørred med tydelige mærker efter nærkontakt med skarv. Denne slap fra det med livet i behold, men både vilde og udsatte smolt er særligt udsatte i april måned.

Skriv under: Vi foreslår alternativ forvaltningsplan for skarv

En række fiskearter og -bestande er i fare for at forsvinde – det gælder for eksempel bækørred, stallling og snæbel. Og den væsentligste årsag er, at de bliver ædt af skarven. Det er også dokumenteret, at skarven i nogle vandløb presser ellers robuste bestande af laks og havørred.

Danmarks Sportsfiskerforbund mener, at der er behov for en ny og bedre forvaltning af skarv, så vi kan beskytte de vilde fiskebestande mod presset fra skarven.

Skriv under
for en bedre forvaltning af skarv

* påkrævet

Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker ideen bredt ud
Danmarks Sportsfiskerforbund mener, at konceptet – organisering af frivillige, der ved deres tilstedeværelse kan være med til at begrænse prædationen på både de vilde og udsatte smolt – bør bredes ud til resten af landet.

– Sportsfiskere har i mere end 30 år arbejdet med vandløbene for at gøre dem til velegnede levesteder for fiskene. Og det vil vi blive ved med, men lige nu er en målrettet indsats for at begrænse skarvens prædation den mest vigtige indsats, som frivillige kan byde ind med, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Han begrunder det i de talrige undersøgelser, der viser en meget stor dødelighed for smoltene i den første periode i havet, hvor skarven spiller en væsentlig rolle.

– Både de vilde og de udsatte smolt er meget sårbare, når de kommer ud i saltvand, og de er derfor et let bytte for skarven. Ved at skræmme fiskeæderne væk fra de nedre dele af vandløbene og ude i mundingen kan smoltene få et tiltrængt pusterum og forhåbentligt nå at sprede sig og derved undgå at blive ædt. Så hvis du har nogle timer i dagene 4.-8. april, hvor du gerne vil bidrage til et bedre kystfiskeri, så har du nu muligheden, siger Kaare Manniche Ebert.

Han opfordrer samtidigt til, at ideen bliver kopieret andre steder i landet, hvor der sættes smolt ud.

– Det er en lavthængende frugt at være ved vandløbene, når de mange smolt sættes ud. Så alle foreninger, der står for smoltudsætninger, bør organisere smoltvagter med inspiration i fynboernes koncept. I forhold til de vilde ørreder, så er det sværere at mandsopdække åerne i hele perioden for smoltudtræk, der går til langt ind i maj. Her kan det give mening at ansøge om reguleringstilladelser og så håbe på, at det kan skræmme skarverne væk, slutter Kaare Manniche Ebert.