Fra 1. april må du hjemtage én torsk fra Øresund og Bælthavet

Kajaktorsk

Fra 1. april ophører fredningen af torsk i vestlige Østersø, som også omfatter Øresund, Storebælt og Lillebælt, men resten af året gælder en fangstbegrænsning, der betyder, at du må kun hjemtage én torsk om dagen i området. Vinterens fredning har tilsyneladende haft den ønskede effekt, for nye observationer tyder på, at torsken nu trives i Øresund.

Fra 16. januar og i hele februar og marts har torsken i vestlige Østersø for første gang været totalfredet. Denne fredning ophører den 1. april 2022, men det betyder ikke, at du nu kan fange og hjemtage de torsk, du har lyst til fra området. Tværtimod er der en fangstbegrænsning, så du højst må hjemtage én torsk om dagen fra den vestlige Østersø, som også omfatter Øresund, Storebælt og Lillebælt.

De knap tre måneder, hvor torskene har haft fred på gydepladserne i Øresund, har tilsyneladende haft effekt, for observationer foretaget af biologer fra Øresundsakvariet viser usædvanligt store koncentrationer af gydende torsk.

Vestlige Østersø omfatter også Øresund og Bælthavet

På kortet kan du se, hvilke områder der hører under vestlige Østersø. Mod nord afgrænses området i vest af en linje fra Sjællands Odde til det sydlige Djursland og i øst af en linje fra Gilleleje til Kullen.

Optimistiske biologer
Via ekkolodninger på dybder over 25 meter i Øresund har havbiologer fra Øresundsakvariet observeret større buler med gydende torsk end normalt.

– Selvom observationerne er uvidenskabelige, er det vores helt klare opfattelse, at disse gydebuler er af en ganske anderledes størrelse end normalt. Det er nærliggende at pege på, at torskene i langt større grad end tidligere har haft ro og fred til at samles og gyde deres æg, fortæller Jens Peder Jeppesen, akvariechef og marinbiolog på Øresundsakvariet.

Han fortsætter:

– Vi glæder os som små børn til at følge udviklingen i antallet af ”torskebørn” i Øresund over de næste par år. Fredningen af torsken i dens gydetid kan meget nemt blive starten på bedre tider for den ikoniske og vigtige fisk. Vi har helt naturligt fredet mange af vores andre fisk, men torsken har af uforklarlige grunde aldrig før været beskyttet i dens gydetid.

Forsvarligt at hjemtage én torsk
En ny rapport under projektet "Return of the cod" har netop fastslået, at torsken i Østersøen er hårdt presset. Alligevel er det forsvarligt at tillade lystfiskere at hjemtage en enkelt torsk om dagen fra den vestlige Østersø uden for gydeperioden, forklarer fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, Kaare Manniche Ebert.

– Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES, der rådgiver EU-Kommissionen i regulering af fiskeriet, har fastslået, at der i den vestlige Østersø er plads til at kunne hjemtage 1 torsk per lystfisker per dag, så det kan man roligt gøre.

– Men sker det, at man fanger mere end én torsk, er det vigtigt, at man sørger for en nænsom genudsætning af fisken, siger han.

DTU Aqua har lavet en guide til lystfiskere om genudsætning af fisk. Læs guiden her.

Tag med på torsketur i Københavns Havn

Den nystartede Fiskeklub København inviterer medlemmerne til torskepremiere med en fællestur til havnen den 1. april 2022, kl. 18-21.

 

Tjek her, hvordan du kan blive medlem og deltage i turen.

 

Problemer for torsken i andre farvande
Mens torskebestanden har det relativt fint i Øresund, har den det historisk dårligt i de andre danske farvande, og Jens Peder Jeppesen er ikke i tvivl om årsagen til dette forhold.

– Torskens forsvinden fra blandt andet Kattegat er blevet forklaret med en regulær nedfiskning af de lokale gydebestande. Selvom Kattegat og Øresund er sammenlignelige på en lang række punkter hvad angår de fysiske betingelser for torskens trivsel, oplever man en betydelig mere sund torskepopulation i Øresund. De anderledes gode forhold i Øresund skyldes et 90-årigt forbud mod fiskeri med bundtrawl, fortæller Jens Peder Jeppesen og afslutter:

– Som følge af forbuddet kan der her kun fiskes med mere skånsomme og selektive redskaber som garn og lystfiskerredskaber, hvilket sikrer, at torskedødeligheden ikke bliver større end tilvæksten.

Torskeyngel Fra Øresund Havbiologernes observationer tyder på, at der vil være mange små torsk i Øresund de næste par år.