Glæde over nye marine naturnationalparker og udsigten til en grønnere havplan

Finanslov Hav

Med Finansloven for 2022 er der afsat midler til to nye marine naturnationalparker, etablering af stenrev samt givet løfte om en grønnere havplan. Danmarks Sportsfiskerforbund er glade for, at havmiljøet nu kommer på finansloven.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

40 mio. kr. til etablering af to naturnationalparker i Øresund og Lillebælt, 20 mio. kr. til etablering af stenrev samt en fælles aftale mellem Regeringen og aftalepartierne om, at når Danmarks kommende havplan skal forhandles på plads til foråret, skal den se meget grønnere ud. Det er resultatet af årets finanslovsaftale, når det kommer til indsatser, der skal styrke havmiljøet. Danmarks Sportsfiskerforbund er yderst tilfredse med, at det sårbare og hårdt pressede havmiljø nu kommer på finansloven.

- Vores havmiljø og vores fiskebestande er mange steder i en kritisk tilstand. Torsken er flere steder tæt på et kollaps og mange af vores kystnære fiskearter er mere eller mindre forsvundet. Vi har længe arbejdet for en bedre beskyttelse af havet, så det er fantastisk, at Øresund og Lillebælt nu gøres til naturnationalparker og at der afsættes midler til genetablering af stenrev, siger Torben Kaas, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Initiativerne er et vigtigt skridt i den rigtige retning, og det skal Regeringen og aftalepartierne have stor ros for. Men der er stadig lang vej endnu. Ambitionerne for at nedbringe udledningen af næringsstoffer, som er en af de helt afgørende udfordringer for at opnå et godt havmiljø, er stadig alt for små, siger han.

Lillebælt var højt på ønskelisten
Danmarks Sportsfiskerforbund har siden 2019 arbejdet tæt sammen med den lokale miljøbevægelse Hjælp Lillebælt om at styrke beskyttelsen af det smalle farvand mellem Fyn og Jylland.

- Lillebælt er et af vores indre farvande, der har været særligt hårdt belastet af fiskeri, forurening og udledning af næringsstoffer. Engang vrimlede det med torsk og fladfisk, men i dag er strædet næsten fisketomt. Derfor har den stået højt på vores ønskeliste og vi har længe kæmpet for en bedre beskyttelse. Det er derfor fantastisk, at Lillebælt nu bliver naturnationalpark og fremover vil blive friholdt for blandt andet trawlfiskeri, siger Torben Kaas.

- I Øresund er tilstanden heldigvis noget bedre. Men Øresund er på mange måder et helt unikt farvand, blandt andet på grund af at det salte vand fra Kattegat her møder det ferske vand fra Østersøen. Derfor er det helt oplagt, at man nu udpeger det til naturnationalpark, siger han.

Ambitionerne skal op i den kommende havplan
Til foråret skal Regeringen forhandle den kommende havplan på plads blandt andet med udgangspunkt i de høringssvar, der netop er indsendt i forbindelse med den offentlige høring. Og ifølge Torben Kaas er der behov for en meget mere ambitiøs plan, hvor natur, miljø og rekreative interesser bliver prioriteret i langt højere grad.

- Udkastet til den nye havplan reserverer en masse plads til erhvervslivets aktiviteter på havet, men den er desværre uambitiøs på havmiljøets vegne. Det er ærgerligt, fordi havplanen bør være et afgørende skridt mod en mere bæredygtig brug af havets ressourcer. Desuden mangler havplanen at tage hensyn til alle dem, der bruger havet rekreativt, såsom lystfiskere, roere, sejlere og UV-jægere, siger han.

- Det er derfor positivt, at Regeringen og aftalepartierne nu har forpligtet hinanden til at arbejde for en markant grønnere havplan. Til foråret skal planen forhandles på plads, og her vil vi følge processen tæt og arbejde for en plan, der sikrer lystfiskernes interesser. Havet og havets fiskebestande kan ikke tåle, at havbrug, store muslingefarme og trawlfiskeri får frit spil, slutter Torben Kaas.