Lillebælt-kommuner presser på for større indsats

Lillebælt Afr Kommunerne rundt om Lillebælt ønsker en forstærket indsats for at forbedre miljøforholdene i farvandet, hvor fiskeriet er gået helt i stå. Foto: Andreas Findling-Rottem.

De ti kommuner rundt om Lillebælt har først i januar sendt en fælles henvendelse til Miljøminister Lea Wermelin for at få skabt yderligere opmærksomhed på den dårlige miljøtilstand i Lillebælt. Borgmestrene opfordrer ministeren til at øremærke penge fra finansloven til netop Lillebælt, så tidligere tiders gode fiskeri i bæltet kan genoprettes. Danmarks Sportsfiskerforbund støtter fuldt ud henvendelsen.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

For relativt få år siden bød Lillebælt på spændende havfiskeri efter torsk og fladfisk, men de tider er desværre forbi. I dag ser det helt anderledes ud efter gentagne iltsvind som følge af udledning af næringsstoffer, og både erhvervsfiskeriet og det rekreative fiskeri er nærmest gået i stå.

Anden henvendelse
Den elendige tilstand har fået borgmestrene i de ti kommuner rundt om Lillebælt til at sende en samlet henvendelse til Miljøministeren med en kraftig opfordring til at afsætte penge til tiltag i Lillebælt.

Henvendelsen til Miljøministeren er den anden i rækken, efter at de i foråret 2020 tog kontakt til Miljøministeren og udviste bekymring for tilstanden i Lillebælt.

De ti kommuner

 

De ti kommuner bag henvendelsen er:
Aabenraa, Assens, Faaborg-Midtfyn, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejle, Sønderborg og Ærø.

 

Du kan læse henvendelsen her.

Kommunerne blev særligt opmærksomme på de store problemer i bæltet i forbindelse med konferencen ”Hjælp Lillebælt”, der blev afholdt den 17. februar 2020. Den var arrangeret af græsrodsbevægelsen ”Hjælp Lillebælt”, som blandt andet består af en række lokale småbådsklubber, i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund.

Opbakning fra forbundet
Kommunernes initiativ får fuld opbakning fra Danmarks Sportsfiskerforbund, og forbundsformand Torben Kaas udtaler:

– Vi er utroligt glade for, at de ti Lillebælt-kommuner igen har henvendt sig til Miljøministeren og presser på for at få genetableret et sundt Lillebælt. Det skal de have stor ros for. Lillebælt er i en historisk dårlig forfatning med enorme iltsvind hvert år – og en fiskebestand, der mere eller mindre er kollapset. Der er simpelthen behov for en indsats her og nu.

Indblik: Havet lider

 

I Sportsfiskeren nr. 4, 2020 handlede sektionen ”Indblik” om havets tilstand, og en artikel handlede specifikt om Lillebælt. Du kan læse det her.

 

Konferencen i februar 2020 er omtalt i en anden artikel, som du finder her.

– Der er behov for både at få set på begrænsning i udledningen af næringsstoffer og for et stop for skadeligt fiskeri med bundskrabende redskaber. Og så bør der sættes turbo på udplantning af ålegræs og genetablering af stenrev, som kan være med til at vende udviklingen lokalt og give fiskene chancen for at komme tilbage, slutter Torben Kaas.

Hjælp Lillebælt
På Facebook kan du følge gruppen Hjælp Lillebælt, der er et initiativ taget af Årøsund Småbådsklub i samarbejde med Sønderjyllands Småbådsklub og Lillebælt Småbådsklub.

Hensigten med gruppen er at samle viden og koordinere initiativer, der kan fremme en god miljøudvikling i Lillebælt.