Endnu et vandløb i Odsherred Kommune skal restaureres

Restaurering Vandløb Odsherred Højby Sørende Grusbanden (1)

Et af de få vandløb, der løber til Kattegatkysten i Odsherred, skal nu restaureres, til gavn for fisk og fauna i vandløbet. Restaureringsprojektet sker den 2. oktober, just som havørrederne så småt er ved at finde vej til et gydeegnet vandløb med både gydegrus og skjul til de kommende ørredgenerationer.

Praktisk information

 

Dato og tid: Lørdag d. 2. oktober kl. 10.10

 

Sted: Mågevej 1, 4500 Nykøbing Sjælland

 

Tilmelding: Du kan melde dig til projektet ved at skrive en mail til Rune Hylby på runehylby@gmail.com eller sende en sms på nummer 2536 4280 – eller ved at melde dig til, via Grusbandens Facebook-side, når projektet offentliggøres der.

Det er vigtigt, du melder dig til, da arrangørerne sørger for drikkevarer og kage.

Det fine lille vandløb Højby Sørende står over for et ansigtsløft, når Odsherred Sportsfiskerforening og Den Sjællandske Grusbande kommer på besøg den 2. oktober.

Åen får sit vand fra den største sø i Odsherred, Højby Sø, der i sin tid var et drænet område, hvis vand blev kanaliseret til Højby Sørende, og løb til havet på Kattegatkysten i Nyrupbugten lidt nordvest for Nykøbing Sjælland. Nu er Højby Sø etableret og den 40 hektar store sø rummer i dag et fantastisk fugleliv, samt en i øvrigt meget fin geddebestand.

Højby Sørende afvander stadig både sø og det store område nord for søen, hvorved der sommeren igennem er vand i bækken og derfor også potentiale for en fin ørredbestand, idet visse strækninger har et fint fald. Faldet er sine steder opmålt til næsten 7 promille, hvilket er meget fine forhold for en bestand af yngel og præsmolt.

Bredt samarbejde om en bedre ørredbestand
Det er netop for at hjælpe bestanden af ørreder, Odsherred Sportsfiskerforening og Den Sjællandske Grusbande, der er et samarbejde mellem Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund, har indgået partnerskab om projektet, der støttes af vandløbsafdelingen i Odsherred Kommune, som naturligvis har været med under hele forløbet.

Desuden har den lokale lodsejer været imødekommende, hvorfor de frivillige nu kan invitere til endnu-en-dag-i-det-smukke-Odsherred-for-at-restaurere-et-fint-lille-vandløb.

Idé og indledende øvelser tog de frivillige initiativ til i maj måned, hvor de utrættelige Odsherredfolk, Jan Aggerholm og Kalle Ludvigsen, mødtes med Gry Johansen fra Odsherred Kommune og bandeleder i Grusbanden, Rune Hylby.

Under besigtigelse af vandløbet blev der indgået aftaler om, hvordan projektet skulle se ud for at få størst mulig effekt for både fisk og vandinsekter, samt udføres på en sådan måde, at alle interessenter, herunder lystfiskere, lodsejere og kommune, kunne være tilfredse med projektet.

Blandt andet er der på forhånd blevet foretaget en mindre oprensning af sand og slam på den øvre del af projektstrækningen.

65 tons grus til 300 meter vandløb
De frivillige folk fra Odsherred Sportsfiskerforening og Grusbanden er nu klar til at lægge i omegnen af 60-65 tons gydegrus og sten i vandløbet, der i den grad vil tage sig anderledes ud, når den 300 meter lange strækning er restaureret.

- Det bliver for vildt at være med til, og der er ingen tvivl om, at det vil have en kæmpe effekt for ikke mindst ørredbestanden. Samtidig vil projektet få stor indflydelse på den generelle miljøtilstand i vandløbet og det er vores håb, at der i fremtiden vil være god økologisk tilstand på både fiske- og faunaindekset, lyder det fra Rune Hylby fra Grusbanden.

- Vi skal have etableret 8 gydebanker, samt udlægge en masse sten til både skjul og brinksikring. Stenene er særdeles vigtige, idet vandløbet på det meste af projektstrækningen løber i skoven, hvorfor der ikke er nogen synderlig vegetation i vandløbet, der kan give skjul og standpladser, samt bredvegetation, der holder på brinkerne, idet begge dele bliver skygget væk af løvtræerne.

Projektet udføres den 2. oktober kl. 10.10 og alle er velkomne til at deltage.

- Der er i den grad brug for flere hænder, siger Rune Hylby.