Havet som CO2-fanger: Kysthjælper-projektet deltager på klimafolkemødet

Projekt Kysthjælper Danmarks Sportsfiskerforbund har af VELUX FONDEN fået støtte til projektet "Kysthjælper", der over de næste fire år skal indsamle viden om marin naturgenopretning og skabe bedre rammer for det frivillige arbejde med blandt andet udplantning af ålegræs og udlægning af stenrev. Foto: Arkiv.

Klimafolkemødet er en årlig begivenhed, som sætter klimaet øverst på dagsordenen i tre dage i starten af september – både for borgere, fagfolk og politikere. Danmarks Sportsfiskerbunds kysthjælper-projekt deltager i workshoppen "Havet som CO2-fanger". Der er gratis adgang til alle interesserede.

Middelfart Kommune håber at kunne inspirere til handling, når de åbner dørene for Klimafolkemødet i Middelfart fra torsdag den 2. september til lørdag den 4. september.

Formålet med Klimafolkemødet er helt enkelt at inspirere til handling – både for beslutningstagere, virksomheder, organisationer og borgere. Årets tema i 2021 er ‘Klimahandling sammen’.

I år deltager Danmarks Sportsfiskerforbund med det nystartede Kysthjælper-projekt, der over de næste fire år skal indsamle viden om marin naturgenopretning og skabe bedre rammer for det frivillige arbejde med blandt andet udplantning af ålegræs og udlægning af kystnære stenrev.

Debat5
Foto: Klimafolkemødet.

Om kysthjælperprojektet

- Danmarks Sportsfiskerforbund er projektejer.

- Projektet kører over de næste fire år fra 2021 til 2025.

- Projektet har landsdækkende perspektiver, men vil blive lokalt forankret med fire pilotprojekter i Limfjorden, Århus Bugten, Horsens Fjord og ved Assens.

- Biolog Erik Haar Nielsen er ansat som projektleder med støtte fra biolog Kaare Manniche Ebert. Faglig rådgiver er biolog Torben Ankjærø.

Projektet bistås af to følgegrupper:

Faglig støttegruppe: Aarhus Universitet, DTU Aqua, Syddansk Universitet, Als Stenrev, Naturpark Lillebælt, Limfjordsrådet, Sund Vejle Fjord (Vejle kommune), Horsens Kommune, Aarhus Kommune, Assens Kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

NGO-støttegruppe: Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Amatørfiskerforening, Danmarks Sportsdykkerforbund, Limfjordsmuseet, Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet og Dansk Fritidsfiskerforening. Projektet er finansieret af VELUX FONDEN.

 

Projektet er finansieret af VELUX FONDEN.

Og netop udplantning af ålegræs kan have en positiv indvirkning på klimaforandringerne. For udover at bidrage til biodiversiteten, så kan ålegræs også binde CO2, ligesom man kender det fra vores skove til lands.

– Til workshoppen fortæller vi om vores kysthjælper-projekt, hvor frivillige lystfiskere og andre brugere af havet skal hjælpe med at etablere ålegræsbede til gavn for biodiversitet og klima. Havbunden er nemlig meget produktiv, og flere forskere peger på, at der er et stort potentiale i ålegræs, når vi snakker om havet som CO2-fanger, forklarer projektleder og biolog hos Danmarks Sportsfiskerforbund, Erik Haar Nielsen, der sammen med biolog Kaare Manniche Ebert deltager i Workshoppen ”Havet som CO2-fanger”.

Workshoppen foregår fredag den 3. september kl. 12.00, hvor man som besøgende kan opsøge en eller flere af de løsninger, man gerne vil høre mere om.

Læs mere på klimafolkemoedet.dk