Unødvendigt forbud mod lystfiskeri i beskyttede havområder

Hav Beskyttelse Lystfiskeri

Regeringen har som en del af den kommende Havstrategi II peget på 4 % af de danske havområder som strengt beskyttede. Desværre er der samtidig lagt op til, at lystfiskeri per definition skal være forbudt i disse områder. Danmarks Sportsfiskerforbund bakker fuldt ud op om en bedre beskyttelse af havet, men ser ikke lystfiskeri som en aktivitet, der strider med dette.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Flere danske havområder er på vej til at få status som strengt beskyttede. Det er Regeringen, der med den kommende Havstrategi II, arbejder for, at en større del af naturen til vands bliver bedre beskyttet.

Foreløbigt har Regeringen peget på 4 % af de danske havområder som strengt beskyttede. Desværre er der samtidig lagt op til, at lystfiskeri per definition vil være forbudt i disse områder.

- Danmarks Sportsfiskerforbund bakker fuldt ud op om en bedre beskyttelse af havet, og ser gerne flere og større områder udpeget som strengt beskyttede. Men vi ser til gengæld ikke lystfiskeri som en aktivitet, der strider med beskyttelse af naturen. Derfor opfordrer vi i vores høringssvar til, at lystfiskeri ikke per definition udelukkes fra disse områder, men at man i stedet for vurderer muligheden for at dyrke lystfiskeri fra område til område, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Flere strengt beskyttede områder kan påvirke lystfiskeriet
Umiddelbart ligger de foreslåede strengt beskyttede områder ikke, hvor der er lystfiskerinteresser, men det kan ændre sig, hvis nye områder bliver omfattet af havstrategien.

- Med dette første udspil er det ”kun” omkring Bornholm, at der er udpeget områder, hvor der er lystfiskerinteresser. Men i takt med, at der gerne skulle komme flere beskyttede havområder til – særligt kystnært – kan det komme til at påvirke lystfiskeriet markant, siger Kaare Manniche Ebert.

Manglende faglig begrundelse for forbud
Danmarks Sportsfiskerforbund savner samtidig en veldokumenteret og faglig begrundelse for det generelle forbud.

- I Regeringens udspil kan vi ikke finde en god begrundelse for, hvorfor lystfiskeri helt skal udelukkes. Vi mangler altså svar på, hvad forbuddet bygger på? Man kan fristes til at tro, at Regeringen har ladet sig påvirke af den omdiskuterede vejledning til EU’s biodiversitetsstrategi, hvor der var lagt op til et generelt forbud mod lystfiskeri i strengt beskyttet natur. Hvilket desuden nu er taget ud af vejledningen, siger han.

Danmarks Sportsfiskerforbund gør i sit høringssvar desuden opmærksom på, at der allerede findes en række reguleringsværktøjer, der kan være med til at sikre, at lystfiskeri ikke påvirker fiskebestandene negativt.

- Gennem forvaltning med moderne reguleringsværktøjer som daglige fangstbegrænsninger (bag limit) og vinduesmål samt de mere klassiske som fredningstider og mindstemål er det allerede muligt at regulere lystfiskeri, så det med sikkerhed ikke vil kunne påvirke miljø og fødenet negativt i de strengt beskyttede områder. Derfor appellerer vi til, at man i stedet arbejder med denne type regulering frem for et meningsløst totalforbud, siger Kaare Manniche Ebert.