EU ændrer kurs omkring lystfiskeri i strengt beskyttede naturområder

Lystfiskeri Natura2000 Foto: Andreas Findling-Rottem.

I et nyt udkast af vejledningen til EU’s Biodiversitetsstrategi er det omdiskuterede forslag om forbud mod jagt og lystfiskeri i strengt beskyttede naturområder skrevet ud. I stedet er der lagt op til, at hvert enkelt medlemsland skal vurdere om lystfiskeri strider med et naturområdes biodiversitetsmål. Vejledningen er fortsat under behandling i EU og ventes godkendt inden udgangen af 2021.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Det kontroversielle forslag om et generelt forbud mod jagt og lystfiskeri i strengt beskyttede naturområder har de seneste måneder vakt heftig debat i EU Parlamentet, EU Kommissionen og en række medlemsstater.

Forslaget var en del af udkastet til vejledningen til EU’s Biodiversitetsstrategi, der blev offentliggjort i efteråret 2020. Siden har Danmarks Sportsfiskerforbund og den europæiske paraplyorganisation European Anglers Alliance (EAA) samt Danmarks Jægerforbund og flere andre NGO’er i både Danmark og de øvrige EU-medlemslande opponeret mod forslaget, der sidestillede jagt og lystfiskeri med mine- og skovdrift.

Tidligere på måneden kom EU Kommissionen med et nyt, revideret udkast til vejledningen, og her er jagt og lystfiskeri skrevet ud, så disse aktiviteter ikke længere per definition er forbudte i de kommende særligt beskyttede naturområder.

- Vi har sammen med EAA presset på – både nationalt og på EU-plan – for, at vejledningen blev ændret. Det samme har Danmarks Jægerforbund gjort, og de danske parlamentarikere i EU har også stået vagt om jagt og lystfiskeri. Vores store lobbyindsats har tydeligvis båret frugt, for vi kan med glæde konstatere, at lystfiskeri nu ikke længere er anført som forbudt i vejledningen, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Fortsat uenighed om jagt og lystfiskeri
Tidligere på måneden, tirsdag d. 8. juni, stemte EU Parlamentet i en plenarforsamling om en række ændringsforslag til EU’s Biodiversitetsstrategi og dermed også Kommissionens nye udkast til vejledningen, hvor forbuddet mod jagt og lystfiskeri altså var skrevet ud.

Her blev det vedtaget, at ”menneskelige aktiviteter, der er forenelige med beskyttelsesmål eller endda positivt bidrager til biodiversitet, skal være tilladelige”.

Desuden fremsatte den danske EU-parlamentariker, Pernille Weiss (K), i samme forbindelse et forslag, der skulle gøre jagt og lystfiskeri tilladt i de strengt beskyttede naturområder, så længe aktiviteterne ikke stod i vejen for områdernes biodiversitetsmål. Pernille Weiss argumenterede med, at jægere og lystfiskere spiller en vigtig rolle i bevare og beskytte naturen.

Forslaget blev stemt ned med en smal margin på ca. 30 stemmer ud af i alt 696 stemmer.

I mandags, d. 21. juni, blev vejledningen til EU’s Biodiversitetsstrategi igen behandlet på et møde mellem EU Kommissionen, medlemsstaterne og en række interessenter, inklusive European Anglers Alliance, i EU's "Expert Group on the Birds and Habitats Directive (NADEG)". Her stod det klart, at der i EU Kommissionen fortsat er udbredt modstand mod jagt og lystfiskeri i de sælrigt beskyttede naturområder, men at man accepterer en case-by-case orienteret tilgang, hvor medlemsstaterne selv har mulighed for at vurdere mulighederne for at dyrke jagt og lystfiskeri fra område til område.

- Det er tydeligt, at der i EU er udbredt skepsis omkring jægernes og lystfiskernes evne til at passe på naturen. Det er naturligvis ærgerligt. Men vi er nu nået så langt, at lystfiskeri ikke per definition bliver forbudt i disse områder. Det er en klar sejr – og vi er fortrøstningsfulde omkring lystfiskeriets fremtid, da det allerede er velreguleret herhjemme og altså tager hensyn til natur- og biodiversitet i de områder, hvor der er særlige natur- og biodiversitetsmål, siger Kaare Manniche Ebert.

Vejledningen forventes at blive vedtaget inden udgangen af 2021 og der er fortsat åbent for bemærkninger til og med den 15. juli. Skulle EU Kommissionen modtage input af kontroversiel karakter kan der arrangeres et nyt møde i NADEG-gruppen, der rådgiver kommissionen i spørgsmål om biodiversitetsstrategien.