Blå byudvikling skal give flere fisk i havnene

DSC 0270 De kommende projekter kan bidrage til et bedre rekreativt fiskeri i havnene.

Et nyt projekt skal resultere i et idekatalog, der giver bygherrer, planlæggere, rådgivere og lokale folk viden og redskaber, der kan være med til at øge biodiversiteten i vore havne og dermed også sikre et bedre rekreativt fiskeri.

I disse år er der byggeaktiviteter og udvidelser i mange havne landet over, og et nyt projekt skal være med til at sikre, at der også er fokus på at understøtte livet under havoverfladen.

Projektet skal munde ud i et idekatalog, som kan inspirere de bygherrer, planlæggere og rådgivere, der arbejder med de konkrete byggeprojekter. DTU-Aqua deltager i projektet, som økonomisk er støttet af Velux-fonden.

Byudvikling og blå biodiversitet

Projektet ledes af Bygherreforeningen. Desuden deltager virksomheden Habitats, Marint Kundskapscenter i Malmö og DTU Aqua.

 

Formidlingen af den viden, som projektet "Byudvikling og blå biodiversitet" samler, sker gennem et idékatalog. Desuden afholdes symposier og udstillinger rundt om i landet. Det er håbet, at resultatet kan inspirere andre lande, især de nordiske nabolande.

 

Projektet er finansieret af Velux Fonden, som støtter med 1.642.000 kroner.

Gode muligheder under havoverfladen
Mange havne ændres og udvides i disse år, og i den forbindelse er der sjældent særlig fokus på det liv, der udfolder sig under havoverfladen. Men ved relativt enkelte redskaber og initiativer er der et stort potentiale i at fremme biodiversiteten og levesteder for dyr, planter og fisk.

– For at udnytte potentialet er det vigtigt at udvikle praktiske metoder, hvor livet i havet inkluderes i byudviklingen. Det kan handle om at give fiskene bedre levesteder som f.eks. muslingerev, tangskove eller områder, hvor de kan yngle, siger seniorforsker Jon C. Svendsen fra DTU Aqua.

Idekatalog på vej
DTU Aqua deltager derfor i projektet, der skal resultere i et idekatalog, der kan give inspiration til de bygherrer og planlæggere, der arbejder med havnene, så livet under havoverfladen indtænkes i projekterne.

Der er allerede nu eksempler på initiativer både i udlandet og i danske havne. Der er blandt andet udviklet såkaldte ”biohuts”, hvor metalbure fyldt med østersskaller sænkes ned og giver bedre muligheder for skjul og fødesøgning for småfisk. Det afprøves lige nu i Naturpark Lillebælt og i Helsingør Havn.

Andre steder laver man kunstige rev med særlige betonelementer, hvis overfladestruktur sikrer, at organismerne hurtigt slår sig ned på dem.