Manglende fiskerikontrol: Forbundet henvender sig til fiskeriministeren

Dsc 0095

Danmarks Sportsfiskerforbund har i løbet af 2020 fået mange henvendelser fra medlemmer om manglende kontrol af ulovligt fiskeri med garn og ruser, men også om lystfiskeri i fredningsbælter. Samtidig viser tal fra 2018-2020, at der er sket en markant nedgang i kontrolindsatsen. Danmarks Sportsfiskerforbund gør det nu klart i et brev til fiskeriministeren Rasmus Prehn, at kontrollen med det rekreative fiskeri bør styrkes, og at Forbundet gerne vil drøfte sagen og mulige initiativer.

DSCF3359 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

Siden midten af 2020 har Forbundet modtaget mange henvendelser fra frustrerede medlemmer, som ikke føler, at der bliver taget hånd om de ulovligheder, de kontakter Fiskerikontrollen omkring. Det kan være alt fra ulovlige garn og ruser til lystfiskeri i fredningsbælter.

For at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen, sendte Forbundet tilbage i januar og februar en række spørgsmål til Fiskeristyrelsen. Ud fra svarene kunne Forbundet konkludere, at der er sket en markant nedgang i kontrollen med det rekreative fiskeri. Både fra 2018 til 2019, og endnu mere markant fra 2019 til 2020.

Derudover er omfanget af ulovligt fiskeri med stor sandsynlighed øget betragteligt i 2020, vurderet ud fra antallet af anmeldelser og det antal ulovligheder, som Fiskerikontrollen har registreret på trods af en meget reduceret kontrolindsats.

Flere opgaver og COVID-19
Ifølge Fiskeristyrelsen skyldes nedgangen i kontrollen af det rekreative fiskeri fra 2018 til 2019, at Fiskerikontrollen fik tildelt flere opgaver rettet mod det erhvervsmæssige fiskeri, kombineret med at mange fiskerikontrollører gik på pension tidligere end forventet.

Den store nedgang fra 2019 til 2020 skyldes COVID-19, og de begrænsninger det har givet for at udføre arbejdet med kontrol.

Danmarks Sportsfiskerforbunds initiativer

I brevet til ministeren har Danmarks Sportsfiskerforbund en række bud på nye initiativer:


• Etablering af nye partnerskaber, der kan bistå kontrolarbejdet – det kunne for eksempel være med Hjemmeværnet.

• Involvering af frivillige sportsfiskere, der kan rådgive andre lystfiskere på offentlige fiskepladser, hvor man skal have fisketegn.

• Mere brug af de sociale medier – med henblik på at kommunikere om kontrolindsatsen til en større del af befolkningen samt til relevante målgrupper.

• Muligheden for at vedlægge fotos, når man anmelder ulovligt fiskeri hos Fiskeristyrelsen på fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri/anmeld-ulovligt-fiskeri/

Manglende kontrol svækker tilliden
Den udvikling er Danmarks Sportsfiskerforbund utilfredse med.

– COVID-19’s indflydelse på kontrollen betragter vi som force majeure. Men vi er derimod ikke tilfredse med den helt grundlæggende præmis, der betyder, at der kun kan kontrolleres rekreativt, når de erhvervsmæssige kontroller tillader det. Det betyder, at lystfiskere igen og igen oplever, at kontrollen ikke kan rykke på en anmeldelse, og det svækker både tilliden til kontrollen og den enkeltes retsbevidsthed, forklarer Torben Kaas, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

Formanden mener samtidig, at lystfiskeriets samfundsøkonomiske værdi er væsentlig at have for øje, når man snakker om vigtigheden af en velfungerende kontrol af det rekreative fiskeri.

– Lystfiskeriet udgør en milliardforretning i Danmark, og det er især lystfiskeriet efter havørred, som er den store indtægtskilde. Mere kystnær kontrol, som kan forebygge mod ulovligt fiskeri efter denne art, er derfor sund fornuft. Det samme gælder mere kontrol med ålefiskeriet. En stor del af det ulovlige fiskeri er rettet mod ålen, og det i en tid, hvor bestanden er tæt på at kollapse i Vesteuropa. En bedre kystnær kontrol af dette fiskeri er derfor også meget relevant, hvis ålen skal sikres mod udryddelse. Det er samtidig værd at bemærke, at der overføres penge fra fiskeplejen til Fiskerikontrollen, siger han og fortsætter:

– Jeg tror ikke, at der findes en hurtig løsning på udfordringerne, og derfor håber jeg, at ministeren kan finde tid til at tage en uddybende snak om de bekymringer og initiativer, vi beskriver i vores brev, slutter Torben Kaas.​