Ulovligt garnfiskeri på Bornholm i ly af corona-virussen

DSC 0095 I den seneste tid har lystfiskere observeret ulovligt garnfiskeri langs klippeøens syd- og vestkyst. Formand for Bornholms Sportsfiskerforening og bestyrelsesmedlem i Danmarks Sportsfiskerforbund, Simon Rømer, har en formodning om, at det sker netop nu, fordi Fiskerikontrollen ikke længere udøver kontrol, da de er sendt hjem grundet corona-virussen. Foto: Akriv.

Lystfiskere på Bornholm har i den seneste tid observeret flere tilfælde af ulovligt garnfiskeri, og det sker alt sammen, mens fiskerikontrollen på øen er blevet sendt hjem grundet corona-virussen. Formand for Bornholms Sportsfiskerforening og bestyrelsesmedlem i Danmarks Sportsfiskerforbund, Simon Rømer, er vred over, at situationen udnyttes til at bedrive ulovligt garnfiskeri efter havørred, som i forvejen er presset.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Det mener Danmarks Sportsfiskerforbund

Det ulovlige fiskeri med umærkede garn og ruser kan blive den faktor, der begrænser udviklingen af lystfiskeriet i Danmark. Det ønsker Danmarks Sportsfiskerforbund at forebygge ved at styrke kontrollen og øge sanktionsmulighederne.

- Der bør tildeles flere ressourcer til kontrollen med det rekreative fiskeri.

- Der bør indføres store bøder og andre sanktioner for meget grove eller gentagne lovbrud. Især fiskeriet med umærkede redskaber og fiskeri i vandløbenes fredningsbælter skal straffes.

- Lystfiskere skal bemyndiges til at kunne kontrollere det statslige fisketegn og udstede afgift ved offentlige fiskevande.

I den seneste tid har flere lystfiskere observeret tilfælde af ulovligt garnfiskeri langs Bornholms syd- og vestkyst. Overtrædelserne handler om for lange garn, garn uden synlig afmærkning, altså de såkaldte spøgelsesgarn og ikke mindst garn, som står tættere end 100 meter fra kysten.

Simon Rømer, som er formand for Bornholms Sportsfiskerforening og bestyrelsesmedlem i Sportsfiskerforbundet, er en af de lystfiskere, som med egne øjne har set flere tilfælde af ulovligt garnfiskeri langs kysten. Alene siden torsdag den 19. marts har han selv lavet otte anmeldelser af ulovlige garn.

– På det sidste har jeg set flere ulovlige garn langs kysterne, og nogle fritidsfiskere har pludselig været rigtig aktive i havnene, hvor der ellers ikke plejer at være meget trafik fra deres både. Det virker tilsyneladende til, at nogle fritidsfiskere udnytter, at medarbejderne hos fiskerikontrollen her på øen er sendt hjem på grund af corona-virussen og derfor ikke kan udøve kontrol. Det synes jeg er langt under lavmålet, når vi står i en tilspidset situation som nu, siger Simon Rømer og fortsætter:

– Ikke nok med at det er ulovligt, så ødelægger de også det rekreative fiskeri for både de lokale lystfiskere på øen samt alle lystfiskerturisterne, som besøger øen og dermed bidrager til øens økonomi. Der er tale om få personer, som ødelægger det for de mange, forklarer han og opfordrer samtidig til, at man husker at anmelde de ulovlige fiskeredskaber til fiskerikontrollen.

Dårlig udvikling for en allerede presset havørredbestand
Hos Danmarks Sportsfiskerforbund vækker nyheden om det intensiverede, ulovlige garnfiskeri bekymring. Især fordi havørreden i forvejen er presset på grund af prædation fra skarver og sæl samt efter tørken i sommeren 2018, hvor mange vandløb på øen blev tørlagte og ørredynglen derfor døde.

– Det er meget bekymrende, at nogle få fritidsfiskere udnytter situationen til at bedrive ulovligt garnfiskeri. Havørredbestanden på Bornholm er i forvejen presset, og derfor er det vigtigt, at der bliver sat en stopper for det, hvis øen fortsat skal have en god og sund havørredbestand og samtidig være en populær fiskedestination, siger fiskebiolog hos Danmarks Sportsfiskerforbund, Kaare Manniche Ebert.

Havørreden er vigtig for turismen
Og netop turismen kan i sidste ende komme til at bøde for et dårligt havørredfiskeri, forklarer Kaare Manniche Ebert.

– Målet med det ulovlige fiskeri er havørreden, som har en stor rekreativ og samfundsøkonomisk værdi for Bornholm. Hvert år tiltrækker havørredfiskeriet mange besøgende lystfiskere fra nær og fjern, som booker sommerhuse og køber dagligvarer i lavsæsonen, hvor øen ellers ikke er så besøgt. Og det kan potentielt blive ødelagt, hvis overtrædelserne forsætter, og da vi ikke kender det fulde omfang af det ulovlige fiskeri, er vi nødt til at tage det meget alvorligt.

– Tilbage i 2016 trådte en bekendtgørelse vedrørende regulering af fiskeriet omkring Bornholm i kraft for at begrænse det målrettede garnfiskeri efter ørred, så der kunne skabes grundlag for et bæredygtigt fiskeri. Den blev til med inddragelse af de lokale lyst- og fritidsfiskere, men det ser desværre ud til, at ikke alle har forstået vigtigheden af, at vi sammen skal værne om havørreden, slutter han.

Fiskerikontrollen opfordrer til at holde øje
Fiskerikontrollen på Bornholm opfordrer til, at man fortsat anmelder ulovlige garn på anmeldelse.fiskeristyrelsen.dk/ eller 72 18 56 09, da det kan give et billede af problemets omfang, og samtidig kan give oplysninger om tilfælde af et systematisk ulovligt fiskeri.

Det understreges, at det er vigtigt, at man i alle tilfælde lader disse redskaber stå og ikke udøver selvtægt.