Juletræer til gydeklare brakvandsfisk

Præstø I den nye klimasø er der udlagt juletræer, som kan give fiskene bedre gydemuligheder.

Med hjælp fra medlemmer af Sydsjællands Brakvandsklub og en lokal juletræsproducent blev der først i marts udlagt juletræer i en ny klimasø ved Præstø. Erfaringer fra andre steder viser, at aborrerne gerne vil lægge deres æg i træerne, som senere også kan give skjul til ynglen. Om gedderne også vil sætte pris på træerne, er endnu uklart.

Efter 2-3 timers arbejde i waders ved den nyanlagte klimasø ved Præstø kunne Peter Rasmussen og Allan Petersen fra Sydsjællands Brakvandsklub glæde sig over, at der nu var skabt bedre gydemuligheder for de brakvandfisk, der via Tubæk Å har adgang til søen.

Sammen med miljømedarbejder Jimmi Spur Olsen fra Vordingborg Kommune havde de nemlig udlagt juletræer i søen, og erfaringer fra blandt andet Ishøj Havn har vist, at især brakvandsaborrerne gerne lægger deres æg i træerne. Da søen er helt nyanlagt og helt uden bevoksning, vil det uden tvivl give fiskene bedre muligheder, men om gedderne også vil gyde ved træerne, er endnu uvist.

Hjælp fra lokal juletræsproducent
Træerne til projektet havde Peter Rasmussen skaffet fra en lokal juletræsproducent.

– Vi have fået lov til at nappe nogle juletræer fra en beplantning, hvor de "brugbare" var blevet taget, og hvor de diskvalificerede juletræer, som stod tilbage, alligevel skulle knuses, fortæller Peter.

– Vi tre mand brugte 2½ timer på projektet, hvor tæerne blev skåret ud i grenkranse, strippet fast til en pind og banket fast i søbunden. Og grenkransene bliver fjernet til sommer, når ynglen er smuttet ud i hovedløbet/fjorden igen, slutter han.

Kan blive et godt gydeområde
Den nye klimasø har via en kanal forbindelse med Tubæk Å, der løber ud i Præstø Fjord. Ved høj vandføring i åen vil en del af vandet løbe ind i søen, og brakvandsfisk som aborrer og gedder vil have adgang til søen, som forhåbentlig vil udvikle sig til et godt gydeområde for begge arter.

– Vi forventer at søen vil have en tilpas høj vandstand i vinterhalvåret og et stykke ind i foråret, mens gydningen står på. I løbet af sommeren vil den så stort set blive tømt for vand, og så vil ynglen trække med ud i åen og videre ud i fjorden, fortæller Jimmi Spur Olsen fra Vordingborg Kommune.