Så kom der geddeyngel i den første geddefabrik

IMG 0741 Biolog Jimmi Spur Olsen har taget godt hånd om brakvandsgedderne, og nu ser det ud til at bære frugt.

Efter en del besværligheder er der nu fundet masser af geddeyngel i den geddefabrik, der blev etableret sidste forår ved Hulebæk, der er et tilløb til Præstø Fjord. Dermed tegner det lysere for de brakvandsgedder, der gyder i ferskvand.

Den 15. marts 2019 blev den første geddefabrik etableret ved Hulebæk, der løber til Præstø Fjord lidt syd for Præstø. Her blev stigbordet sat i, så et engareal blev oversvømmet og dermed gjort egnet til gydning for gedderne. Næste udfordring var så at få nogle gedder til at finde op til stedet.

Ikke alle gedder gyder i ferskvand
Da man i første omgang opfangede gedder i Præstø Fjord og forsøgte at få dem strøget for æg og sæd, viste det sig, at gedderne stoppede deres modning, når de kom i ferskvand.

– Man troede først, at alle gedderne i Præstø Fjord kunne gyde i ferskvand, fortæller biolog Jimmi Spur Olsen fra Vordingborg Kommune og fortsætter:

– Men det har vist sig, at det kun er en del af gedderne, der genetisk er programmeret til at gyde i ferskvand, mens de øvrige klarer det ude i brakvandet.

IMG 0713 Jimmi Spur Olsen anslår, at mindst 1000 små gedder nu svømmer rundt i geddefabrikken for senere at trække ud i Præstø Fjord.

Ny plan
Løsningen var derfor ikke at opfange gedder ude i fjorden, men i stedet valgte Jimmi Spur Olsen og hans frivillige hjælpere at fange gedder i Tubæk, der er et andet tilløb til Præstø Fjord.

Det lykkedes at fange 20 gedder, som blev flyttet til geddefabrikken ved Hulebæk, og det er resultatet af deres gydning, der nu findes som yngel i fabrikken. De første små gedder blev fanget for tre uger siden, og Jimmi anslår, at der er langt over 1000 stykker geddeyngel i området.

Gedderne søger hjem
Det har været en central del af projektet at få ny geddeyngel knyttet til geddefabrikken ved Hulebæk, for gedderne er nemlig også underlagt den trang og evne til at vende tilbage til deres fødested, som man kender det fra laksefisk.

Lige netop det fik man et godt eksempel på i forbindelse med flytningen af gedderne fra Tubæk. Efter fangsten i Tubæk blev gedderne mærket, inden de blev sat ud i Hulebæk. En af gedderne havde held med at slippe forbi afspærringen i Hulebæk, og kort tid efter blev den igen fanget i Tubæk efter først at have fundet ud i fjorden, svømmet de 11 kilometer over til Tubæk og derefter fortsat et godt stykke op i bækken.

– Det siger jo noget om deres evne til at finde tilbage til fødestedet, så jeg er fuld af fortrøstning for, at de nye små gedder i fabrikken nok senere skal vende hjem og gyde i Hulebæk, slutter Jimmi.

Ny film på vej
Nedenfor finder du en lille teaser for den tredje film i rækken om arbejdet med geddefabrikken. Hele filmen bliver offentliggjort til efteråret – og her er noget at se frem til. I filmen bliver der blandt andet fortalt om, hvordan der arbejdes med at få landets første geddefabrik til at producere yngel.