Lokalt ønske om fortsat at kunne fiske rekreativt i Roskilde Fjord

DSC 0163 Underskriverne af erklæringen understreger, at de gerne vil være med til at beskytte naturen, men de vil også have ret til at benytte den.

Konsekvenserne af EU's Biodiversitetsstrategi 2030 for det rekreative fiskeri i beskyttede naturområder har de seneste måneder givet anledning til bekymring i lystfiskerkredse. Ved Roskilde Fjord, der er udpeget som Natura2000-område, er lystfiskerforeninger og organisationer nu gået sammen om en støtteerklæring, som de har fremsendt med håb om at påvirke den videre politiske proces.

Lystfiskerforeninger og organisationer ved Roskilde Fjord er gået sammen om en støtteerklæring, hvor de understreger, at det rekreative fiskeri ikke er en trussel mod naturen. Erklæringen er fremsendt til Mette Gjerskov, der sidder med i folketingets Miljø- og Fødevareudvalg og er er er valgt for Socialdemokraterne i Roskildekredsen, med en opfordring om at bære budskabet videre i det politiske arbejde.

Initiativtager til erklæringen er Uffe Clemensen, der er formand for Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK), og han har fået opbakning fra en række foreninger rundt om fjorden, samt fra Nationalpark Skjoldungernes Land og fra Fishing Zealand.

Henvendelse til lokal politiker
Erklæringen er nu fremsendt til Mette Gjerskov fra Socialdemokratiet, der ud over at være bosat i Roskilde også repræsenterer partiet i folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Udvalget skal nemlig være med til at udstikke de kommende retningslinjer for forvaltningen af de naturområder, hvor beskyttelsen bliver mest omfattende.

Forståelse for begrænsninger
– Naturen i Danmark er hårdt presset. Det er et faktum, og vi bakker derfor ubetinget om op regeringens intentioner om at give dyr og planter et frirum, hvor de kan finde fodfæste, lyder det i erklæringen, som fortsætter:

– Vi – lystfiskere og fritidsfiskere med tilhørsforhold til Roskilde Fjord – er også klar til både at give en hånd med til at forbedre miljøet og til at arbejde for et endnu mere bæredygtigt rekreativt fiskeri.

I erklæringen henvises netop til, at de lokale lyst- og fritidsfiskere har ønsker fangstbegrænsninger og udvidede fredningsbælter i Roskilde Fjord, og at dette blev udmøntet i den nye bekendtgørelse, der trådte i kraft i 2020. Der peges også på det store lokale arbejde, der gøres for at genskabe gode forhold i de vandløb, der løber til fjorden.

Bred opbakning
Ved deadline for fremsendelsen af støtteerklæringen havde den fået opbakning fra disse foreninger og organisationer:

 

 • Roskilde og Omegns Lystfiskerklub
 • RSK 64
 • Kattinge Sø Lystfiskerklub
 • Gundsø Sportsfiskerklub
 • Lejre Sportsfiskerklub
 • Nive Å’s Lystfiskerforening
 • Fiskeklubben Hornsherred
 • Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord
 • Jagtforeningen Jyllinge Holme
 • Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening
 • Tuse Å’s Ørredsammenslutning
 • Nationalpark Skjoldungernes Land
 • Fishing Zealand

Nej til generelt forbud
– Hvad vi IKKE ønsker er, at der gennemføres et ubegrundet og unuanceret forbud mod rekreativt fiskeri i de såkaldt strengt beskyttede områder. EU-Kommissionen har i et forslag, der endnu ikke er vedtaget, lagt op til, at fiskeri skal forbydes i 10 % af Europas områder. Formålet er at sikre en større biodiversitet – et formål, vi ubetinget støtter. Det meningsløse forbud mod rekreativt fiskeri giver derimod ingen mening. Et velforvaltet fiskeri, som tager udgangspunkt i bæredygtighed, vil aldrig kunne påvirke naturen negativt, understreges det i erklæringen.

– Vi appellerer derfor til, at regeringen arbejder for, at formuleringen om et forbud mod fiskeri enten fjernes fra vejledningen eller nuanceres, sådan at det ikke i en nær fremtid vil kunne misbruges til at lukke ned for en bæredygtig, rekreativ aktivitet, der betyder meget for rigtig mange i området. Og som både tilfører indtægter til det lokale erhvervsliv og bidrager til større biodiversitet, slutter foreningernes henvendelse.