Lystfiskeri og særligt beskyttet natur går fint hånd i hånd

DSCF7328 Foto: Christian Flinker.

Miljøministeren præsenterede i denne uge sit forslag til 15 nye naturnationalparker, hvor naturen skal kunne udvikle sig efter naturlige processer. Med forslaget er der samtidig lagt op til, at mulighederne for at dyrke lystfiskeri skal vurderes fra område til område. Danmarks Sportsfiskerforbund hilser forslaget velkommen og ser positivt på mulighederne for at lystfiskeri og øget naturbeskyttelse kan forenes.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

Regeringen satte med sidste års natur- og biodiversitetspakke tyk streg under, at der skal sættes turbo på genopretningen af den danske natur. Og miljøminister Lea Wermelin (S) kunne i denne uge præsentere det første store initiativ: 15 nye naturnationalparker.

Ifølge Miljøministeren er hovedformålet at skabe bedre rammer for natur og biodiversitet, og samtidig skal de nye naturnationalparker skabe spændende naturoplevelser for danskerne. Formand i Danmarks Sportsfiskerforbund, Torben Kaas, hilser initiativet velkommen.

- Naturen og biodiversiteten er hårdt trængt i Danmark, og Regeringens initiativ til 15 nye naturnationalparker, hvor natur og biodiversitet har førsteprioritet, er et vigtigt og rigtigt skridt i retning af mere vild natur herhjemme, siger Torben Kaas, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Lystfiskeri i naturnationalparkerne kan og skal ske under hensyn til naturen
I det nye lovforslag for naturnationalparkerne bliver der lagt op til, at mulighederne for at dyrke lystfiskeri i søer og vandløb i naturnationalparkerne skal vurderes fra område til område og under hensyn til naturen.

- Vi er utroligt glade for, at Regering lægger op til, at der i forvaltningsplanerne for hver enkelt naturnationalpark skal træffes individuelle beslutninger om, hvordan det eksisterende lystfiskeri kan praktiseres – og det kan vi kun bakke op om. Er der helt særlige naturhensyn, som for eksempel fugles yngletider, skal lystfiskeriet selvfølgelig tilpasses herefter, siger Torben Kaas og fortsætter:

- Lystfiskeri er en ydmyg og skånsom friluftsinteresse, der allerede reguleres efter en lang række bekendtgørelser, som sikrer en bæredygtig forvaltning og dermed tager hensyn til natur og biodiversitet. Vi er derfor ganske overbeviste om, at lystfiskeri de fleste steder kan fortsætte, som det har gjort hidtil. Men vi bakker helt op om, at der i forbindelse med etableringen af de nye naturnationalparker igen bliver set på, hvordan lystfiskeriet praktiseres bedst muligt i de sårbare naturområder – og vi ser gerne, at det sker med input fra lokale interessenter, siger Torben Kaas.

Det skriver Regeringen om lystfiskeri i sit udkast til naturnationalparkerne

 

I forvaltningsplanen vil det blive angivet, om evt. eksisterende fiskeri i områdets søer og vandløb vurderes at være foreneligt med forvaltningen af naturnationalparken, der har natur og biodiversitet som hovedhensyn.

 

Kilde: Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, Miljøministeriet

Forbundet kæmper videre i EU-sag om forbud mod lystfiskeri
Selvom de nye naturnationalparker er i sin spæde start, og i første omgang skal i offentlig høring, vil det ikke være usandsynligt, at de 15 kommende naturnationalparker kan blive en del af de naturområder, som Danmark vil indstille som strengt beskyttet natur til EU. Dermed kan de altså ende med at blive en del af EU’s meget omtalte Biodiversitetsstrategi 2030, hvor der pt er lagt op til et generelt forbud mod lystfiskeri.

- Derfor fortsætter vi også vores arbejde med at få taget formuleringen om et generelt forbud mod lystfiskeri i strengt beskyttet natur ud af den vejledning til Biodiversitetsstrategien, som foreligger nu. Men vi er yderst fortrøstningsfulde. Både fordi talspersoner fra EU har meldt ud, at det er op til hvert enkelt medlemsland at indarbejde den europæiske biodiversitetsstrategi, og fordi Regeringen med sit oplæg til Naturnationalparkerne, som sagt gør det klart, at lystfiskeri ikke er uforeneligt med særligt beskyttet natur, men blot kræver en individuel vurdering fra område til område, siger Torben Kaas.

Også Socialdemokratiets miljøordfører Mette Gjerskov har nedtonet bekymringerne for et generelt forbud mod lystfiskeri i strengt beskyttet natur.

- Når vi kommer så langt, at vi i Danmark skal udpege beskyttet natur, skal vi naturligvis følge de regler, der bliver gældende, men det er os selv, der udpeger de nye typer naturområder. Og det er os selv, der fra sag til sag vurderer vilkårene for fx jagt og fiskeri – om det er muligt, og hvordan det i så fald kan sikres, at det sker bæredygtigt, skrev Mette Gjerskov i denne uge på sin Facebook-profil.

Samtidig slog miljøordføreren fast, at det har været en udbredt offentlig misforståelse, at strengt beskyttet natur skulle være lig med Natura 2000-områder.

Du kan læse mere om Danmarks Sportsfiskerforbunds holdninger til lystfiskeri i de nye naturnationalparker her og om vores arbejde for at få fjernet formuleringen om et generelt EU-forbud mod lystfiskeri i strengt beskyttet natur her.