Stor donation til Hunderevet

hunderevet (1).jpg På ældre kort kan man se, hvordan revet strakte sig langt ud fra kysten lige nordøst for Spodsbjerg ved Hundested.

Med en donation på en million kroner fra Velux Fonden kan Hunderevet ved Hundested blive en realitet i løbet af det kommende år.

I marts i år blev foreningen Hunderevets venner stiftet. Foreningens formål var at få Hunderevet genetableret. Hunderevet var et stort stenrev, der strakte sig et par kilometer ud i Kattegat mod nordøst ud fra Spodsbjerg ved Hundested.

Med en donation på en million kroner fra Velux Fonden ser det nu ud til, at første fase af genetableringen af revet kan iværksættes, og foreningens formand Frank Eskelund er naturligvis begejstret:

– Det er fantastisk. Med millionen fra fonden har vi taget det første store skridt og er nu på vej. Vi arbejder på at skaffe flere penge, og det skal gerne lykkes at etablere revet i løbet af et år, udtaler han til Frederiksborg Amts Avis den 11. august.

I første omgang bliver der tale om at etablere et mindre rev, der kommer til at ligge 100 til 200 meter ud for Spodsbjerg Fyr ved Hundested. Her er vanddybden 4-5 meter, og stenene placeres under vandet, så de ikke er umiddelbart synlige, med mindre man sejler ud til revet eller dykker i området.

Politisk velvilje
Inden etableringen kan starte, skal projektet dog gennem myndighedsbehandling hos Kystdirektoratet og hos Halsnæs Kommune, og lokalt ser der ud til at være god politisk opbakning til projektet.

– Det er meget spændende, og jeg har netop bedt forvaltningen om at tage kontakt til folkene bag projektet. Flere andre steder som Læsø og Als har man stor glæde af tilsvarende projekter, og det er i hvert fald med til at øge biodiversiteten, udtaler Anja Rosengreen, der er formand for Udvalget for Miljø og Plan i Halsnæs Kommune.