Nye stenrev på vej fem steder i danske farvande

77Ada163acebf6f6302239cb06ef7fe9038115f3 Stenrevene er vigtige levesteder for dyr, fisk og planter, og de nye rev kan skabe en større biodiversitet i havområderne. Foto: Kristian Ørsted.

I juni 2020 blev det besluttet at oprette to natur-nationalparker i Danmark, og i samme forbindelse blev der afsat penge til etablering af to nye stenrev i henholdsvis Roskilde Fjord og i Kattegat ud for Gilleleje. Samtidig er der planer om at etablere nye stenrev i Horsens Fjord, ved Hundested og i Køge Bugt.

Miljøminister Lea Wermelin (A) kunne i juni 2020 præsentere en ny aftale om at oprette to natur-nationalparker i henholdsvis Gribskov og ved Fussingø. Samtidig blev det besluttet at afsætte 10 millioner kroner til to nye stenrev, der skal placeres i Roskilde Fjord og i Kattegat ud for Gilleleje.

To nye rev i Roskilde Fjord
Roskilde Fjord, der er udpeget son Natura 2000-område, har tidligere haft flere stenrev, inden stenfiskeri ændrede på forholdene. I Nationalpark Skjoldungernes Land har man længe haft ambition om at etablere nye stenrev, og der er derfor allerede foretaget forundersøgelser og udpeget to lokaliteter, hvor de nye rev skal placeres. Nu hvor finansieringen er på plads, kan arbejdet derfor gå i gang.

Det ene stenrev vil blive placeret ved Nørrerev ud for Gershøj, mens det andet bliver etableret ved Veddelev ud for Vigen Strandpark. Revet ved Veddelev vil blive lavet som et såkaldt formidlingsrev, hvor man fra kysten kan svømme ud og iagttage livet på revet.

Læs mere om projekterne i Roskilde Fjord her

Nyt stenrev ved Gilleleje Flak
Stenrevet ved Gilleleje bliver ligeledes placeret i et Natura 2000-områder omkring Gilleleje Flak. Det har været længe undervejs, for allerede i 2016 søgte daværende Miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen om EU-støtte til etablering af et 1,3 hektar stort stenrev. I 2019 blev arbejdet med at lave forundersøgelser til projektet sendt i udbud, og med den nye bevilling er projektet kommet et stort skridt videre mod endelig realisering.

Flere private initiativer
Mens det er staten, der står bag de to stenrev i Roskilde Fjord og ved Gilleleje, er det private, der har taget initiativet ved tre andre stenrevsprojekter.

Ved Horsens Fjord har Partnerskabet til restaurering af Horsens Fjord planer om etablering af flere stenrev og man har derfor indsendt ansøgning til Kystdirektoratet om tilladelse til etablering af tre diffuse stenrev i fjorden. Her skal stenene blandt andet skaffes fra et firma, der skraber muslinger i fjorden. De fanger nemlig en del mindre sten i forbindelse med skrabningen.

Stenbank De første sten er sat i banken til det kommende Hunderev.

Hunderevet ved Hundested
Ved Hundested har borgere dannet Foreningen Hunderevet, der har fået støtte fra Velux-fonden. Målet er at genskabe Hunderevet, der tidligere har ligget i Kattegat ud for Hundested.

Foreningen har blandt andet lavet en stenbank, hvor private kan aflæsse bidrag til det kommende rev. Foreningen kan følges på denne Facebook-side.

Køge Bugt Stenrev
Seneste initiativ hedder Køge Bugt Stenrev, der har holdt stiftende generalforsamling og valgt bestyrelse. Foreningen vil arbejde for etablering af et eller flere stenrev i Køge Bugt.

Følg foreningens arbejde på denne Facebook-side.