Mangel på moderfisk ved Roskilde Fjord

Moderfisk Fiskefælden ved Kattinge Værk i bunden af Roskilde Fjord leverede ikke så mange moderfisk som tidligere år.

De årlige ørredudsætninger i Roskilde Fjord er baseret på moderfisk, der elfiskes i Havelse Å eller fanges i en fælde ved Kattinge Værk. Det kræver normalt en rognmængde på seks liter, men i år er det kun lykkedes at skaffe fire liter, og lokalt spekuleres der nu over årsagerne til nedgangen i moderfisk.

Hvert år udsættes der lige knap 60.000 ørreder i vandløb og vandløbsmundinger ved Roskilde Fjord. For at skaffe rogn og sæd til opdræt af fiskene bliver der opfanget moderfisk. Det sker dels ved elfiskeri i Havelse Å og dels ved hjælp af en fiskefælde, der sidder i fisketrappen ved Kattinge Værk i bunden af fjorden.

For at få opdrættet det nødvendige antal fisk skal der bruges omkring seks liter rogn. Elfiskeriet i Havelse Å skaffede to liter, og forventningen ud fra tidligere erfaringer var, at resten uden de store problemer ville komme fra fiskefælden i Kattinge.

Her blev resultatet imidlertid også kun to liter, og de lokale vandplejefolk fra Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK) og fra Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord søger nu efter årsagerne til nedgangen i moderfisk.

Udsætning af ørreder ved Roskilde Fjord

Der udsættes årligt 48.800 ørredsmolt som mundingsudsætninger i vandløb ved fjorden. Desuden udsættes årligt 10.800 ½-års ørreder oppe i vandløb, der løber til fjorden.

 

Sådan fordeles fiskene:

 

½-års ørreder

Pøle Å: 900

Hessemose Å: 450

Kollerød Å: 3900

Uvelse Å: 400

Damvad Å: 600

Stenløse Å: 600

Langvad Å: 250

Kornerup Å: 2100

Lavringe Å: 1000

Viby Å: 600

 

Mundingsudsætninger

Arresø Kanal: 4200

Havelse Å: 13100

Græse Å: 2200

Værebro Å: 8000

Hove Å: 3700

Maglemose Å: 1900

Kornerup Å: 9200

Lejre Å: 6500

 

Se Plan for fiskepleje i Roskilde Fjord.

Trækker på genpulje
Problemet med at skaffe den ønskede rognmængde får dog ikke konsekvenser for antallet af udsætningsfisk i det kommende år. Fiskene til udsætningerne bliver opdrættet på Hvilested Dambrug ved Kolding Å, og her har man en pulje af fisk, der kan bruges til at skaffe den manglende rogn. I mange år var det nemlig Kolding Å-fisk, der blev brugt til udsætningerne, så de er genetisk beslægtede med de moderfisk, der fanges lokalt i dag.

Målet har dog været at overgå til kun at bruge lokale fisk, så derfor bekymrer nedgangen de lokale fiskeplejefolk.

Mange mulige årsager
Nedgangen i moderfisk, specielt i fælden ved Kattingeværket, har naturligvis sat gang i nogle spekulationer, og Uffe Clemmensen, der er formand for ROLK, peger på flere mulige årsager:

- Et øget fiskepres ved fjorden.

- Udledning af spildevand i fjorden.

- Lav nedbørsmængde kombineret med lav vandstand i fjorden som følge af mange dage med vind fra syd og sydøst.

- Fiskenes manglende lyst til at trække op i fisketrappen. Biologer anslår, at 60 % af fiskene ikke trækker op.

- Sen opgang som følge af manglende regn.

Netop det sidste peger Uffe Clemmensen særligt på.

– Et af vores medlemmer kunne i går fortælle, at han havde været ved Helligrenden, der løber til Lejre Vig, og der fandt han rigtig mange store flotte gydebanker. Forklaringen er måske, at fiskene først er trukket op, efter fælden var fjernet. Når det er muligt, tæller vi gydebanker, og så vil det vise sig, om det er den endelige forklaring, fortæller Uffe.