Sådan gik elfiskeriet efter moderfisk

Giberå I løbet af blot en enkelt dag leverede Giber Å hele 165 ørreder ved årets elfiskeri. Foto: Karen Kloppenborg Møller.

I løbet af efteråret er havørrederne trukket op i vandløbene for at gyde, og mange foreninger har været ude for at elfiske efter moderfisk, der skal sikre de kommende udsætninger. Vi har undersøgt, hvordan det er gået nogle udvalgte steder i landet.

November er en travl måned i mange foreninger og sammenslutninger, for efter selve fiskesæsonen er slut i vandløbene, starter der mange steder en anden form for fiskeri. Nu er det nemlig elektroderne, der bliver dyppet i vandet, og hensigten er at fange nogle af de havørreder, der er trukket op i vandløbene.

De gydemodne fisk bliver så senere strøget for æg og sæd, og de befrugtede æg fragtes til klækkeriet. Når æggene er klækket, passes og plejes de små ørreder, og nogle udsættes som yngel om foråret, andre som ½-års fisk om efteråret og en meget stor del udsættes som smolt det efterfølgende forår.

Vi har undersøgt, hvordan det er gået nogle udvalgte steder rundt i landet, og resultatet kan du læse her.

Uggerby2 I Hjørring valgte foreningen at være forsigtige med at fjerne for mange fisk fra Uggerby Å.

Dilemma ved Uggerby Å
Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn stod overfor et svært valg, da de foretog årets elfiskeri efter moderfisk i Uggerby Å. En bestandsundersøgelse i år havde nemlig vist, at kun 4 ud af 152 undersøgte stationer indeholdt yngel i bare rimeligt antal. Den viste også, at der var masser af tilgængelige gydepladser med løst grus, men ingen gydninger.

– Dilemmaet er jo så: Skal vi fjerne de få gydefisk, der er, eller skal vi undgå elektrofiskeriet? Vi besluttede at forsøge at fange moderfisk nok til at opfylde den nye kvote, som kræver 10 liter rogn, fortæller Carsten Bregnhøj fra vandplejeudvalget i foreningen og fortsætter:

– Det var opløftende, at de store fisk, som vi var berømt for i gamle dage, så ud til at vende tilbage. Så med blot 19 store hunfisk med en gennemsnitsstørrelse på 4 kg og 17 hanner, havde vi fisk nok.

Carsten lægger ikke skjul på, at der har været delte meninger, og nogle har ønsket et større antal for at sikre en bedre gen-variation.

– Vi har valgt, at lade naturen om resten i håb om, at de mange restaureringer i åen vil begynde at give resultat.

Overraskende godt resultat i Gudenåsystemet
Efter flere år hvor det har været svært at skaffe moderfisk fra Gudenå og Lilleåen, gik det i år helt forrygende, og John Eistrøm fra Hadsten Lystfiskerforening var særdeles begejstret:

– Vi vil huske søndag den 22. november 2020 som en helt fantastisk elfiskedag. Vi skal helt tilbage til 2012 for at finde sådan en rigelighed på havørreder i Lilleåen.

Gudenåens Ørredfond skulle bruge 25 hunner og 25 hanner for at dække behovet for fisk til Tangeværkets kompensationsudsætninger i den nederste del af Gudenåsystemet. Resultat blev 27 hunner og 23 hanner fanget på en blot 600 meter lang strækning af Lilleåen.

Lilleåen2 Det gik strygende med at fange moderfisk i Lilleåen.

– Under fiskeriet oplevede vi en meget stor mængde yngel i varierende størrelse, så det tegner godt for de næste par generationer. Når man tænker tilbage på sidste års trængsler med at finde moderfisk, er det ikke til at forstå, at det er det samme vand, vi arbejdede i, fortæller John Eistrøm.

Den gang skulle de nemlig affiske hele 7,5 km af åen, og det endda uden at opnå det tilstrækkelige antal fisk.

– Selv om resultat har været positivt, er der dog fortsat behov for at fortsætte den forsigtige tilgang til at lande ørreder i Lilleåen, slutter John Eistrøm.

Se billeder fra elfiskeriet her

Giber2 Elfiskeriet i Giber Å levede fuldt ud op til forventningerne. Foto: Karen Kloppenborg Møller

Giber Å levede op til forventningerne
Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere (ØLF) var den 7. november på elfiskeri i Giber Å syd for Århus. De fiskede i to hold, og i løbet af blot et par timer var der fisk nok i hus til at opfylde udsætningsplanerne.

Der blev i alt elfisket 165 havørreder, hvor af de syv var udlegede. Fiskene fordelte sig på 108 hunfisk og 45 hanfisk.

– Det beviser Giber Å lever fuldstændig op til forventningerne, for der er virkelig en stor opgang af havørreder hvert år, fortæller Orla Jegstrup og fortsætter:

– Udviklingen viser også, at restaureringer har stor betydning for vores vandløb. ØLF har en stor andel i forbedringerne i det østjyske, og vi kan nu se fremtiden er sikret i mange år. Der blev i september og oktober fanget rigtig mange havørreder på spin og flue i Giber Å, så derfor var vi ikke så nervøse for at kunne elfiske de fisk, vi skal bruge for at klare de kommende udsætninger.

Fyn ved at være i mål
På Fyn er elfiskeriet ved at være overstået. Sæsonen startede lidt trægt i uge 43, da der var for lidt vand i vandløbene, men da der kom regn, kom der fisk.

Fyns Laksefisk har i perioden elfisket 3-4 gange i hverdagene, og i weekenderne har sportsfiskerne været ude 2-4 ture hver lørdag og søndag. De fynske sportsfiskere yder en kæmpe indsats, når de weekend efter weekend pakker elfiskegrejet og drager ud i de fynske åer, fastslår fiskemester Linda Bollerup Høgh fra Fyns Laksefisk.

Elfiskeriet har givet fisk ind i alle størrelser, og alle størrelser har fået lov til at bidrage til smoltgeneration 2022.

– Der er stadigvæk moderfisk i anlægget. Ikke alle er klar til at blive strøget, når de elfiskes og kommer ind, men de køres ud i naturen igen, så snart de har leveret det, de skal. Vi forventer, at alle fisk er sat ud i friheden igen senest i uge 50, slutter Linda.

Tuse Peter Henriksen holder en af de store ørreder fra Tuse Å.

Tilfredsstillende fangster ved Isefjorden
Ved Isefjorden er det Tuse Å’s Ørredsammenslutning, der står for elfiskeriet efter moderfisk. Det sker i henholdsvis Tuse Å og Elverdamsåen.

– Vi har elfisket to gange i Tuse Å og én gang i Elverdamsåen, og det samlede resultat blev på 155 fisk. Især Elverdamsåen gav mange fisk, idet de 92 kom derfra, fortæller Peter W. Henriksen fra sammenslutningen.

Fiskene blev strøget lørdag den 28. november, og de befrugtede æg er nu fragtet til Fyns Laksefisk på Elsesminde på Fyn, hvor de skal vokse sig store til smoltudsætningerne i Isefjorden i 2022.

Esrum Esrum Å leverede mange flere fisk end tidligere, og elfiskeriet var klaret på to dage.

Mange fisk i Esrum Å
I Nordsjælland opfisker Esrum Ålaug moderfisk i Esrum Å, og det er gået strygende i år, hvor der på blot to dage blev fanget 153 ørreder. De fleste målte mellem 65 og 80 cm, men der var fisk helt op til 90 cm.

– Tidligere skulle vi bruge tre weekender på at fange 14-15 fisk, så det er en markant fremgang, fastslår Søren Lærkholm, der er formand for ålauget.

Ørrederne blev strøget for æg og sæd søndag den 29. november. Det gav i alt 12 liter rogn, og ålauget tager sig selv af de 3 liter i sit eget klækkeri ved Esrum Møllegård.

De øvrige 9 liter er fragtet til Elsesminde på Fyn, og herfra vil de vende tilbage som smolt, der mundingsudsættes ved den sjællandske nordkyst og ved Øresund.