EU-forslag om forbud mod lystfiskeri i Natura 2000-områder rammer forbi

Lystfiskeri Natura2000 Står det til et nyt EU-forslag skal jagt og lystfiskeri i Natura 2000-områder forbydes. Det vil blandt andet betyde et stop for laksefiskeriet i de vestvendte åer. Danmarks Sportsfiskerforbund kæmper sammen med European Anglers Alliance for en ændring af forslaget. Foto: Andreas Findling-Rottem.

EU lægger i sin kommende biodiversitetsstrategi op til, at der skal indføres et forbud mod jagt og lystfiskeri i de særligt beskyttede Natura 2000-områder. Men lystfiskeri er ikke en trussel mod biodiversiteten, snarere tværtimod, påpeger Danmarks Sportsfiskerforbund i et brev til Miljøministeriet.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig

Står det til EU-Kommisionen, skal det være slut med at dyrke jagt og lystfiskeri i de danske Natura 2000-områder, svarende til ca. 10 % af de danske landområder. Det vil blandt andet betyde et stop for laksefiskeriet i de vestvendte åer, men vil også kunne sætte en stopper for flere andre typer fiskeri, herunder sø- og havørredfiskeri.

Ifølge Danmarks Sportsfiskerforbunds formand, Torben Kaas, rammer forslaget helt ved siden af.

- EU’s Biodiversitetsstrategi har til formål at sikre en rig og mangfoldig natur i Europa. Det kan vi kun støtte op om. Men at udelukke lystfiskeri i Natura 2000-områder er en helt forkert strategi. Det er veldokumenteret, at lystfiskeri ikke er en trussel mod naturen - det påvirker simpelthen ikke fiskebestande, dyr eller planter i et omfang, der er til skade for beskyttede eller sårbare naturområder, snarere tværtimod, siger Torben Kaas.

I stedet risikerer man ifølge Torben Kaas, at et helt enormt frivilligt engagement i at beskytte vores vandløb og søer går tabt. Han fremhæver blandt andet den unikke, positive fremgang for den danske laks, der i høj grad kan tilskrives lystfiskernes indsats.

- Tager man eksempelvis et kig på laksebestandenes positive udvikling i Danmark, hviler den i vid udstrækning på lystfiskernes enorme frivillige indsats med at restaurere vandløb, fjerne spærringer og i det hele taget ophjælpe bestandene. Bare i 2019 lagde vores medlemmer 17.000 frivillige timer i at forbedre forholdene for laksen. Og den frivillige indsats har blandt andet ført til, at man i Storå ved Holstebro i dag har en selvreproducerende bestand af laks – og det kan også blive tilfældet i flere andre vandløb inden for en kort årrække, siger Torben Kaas.

- Hvis jagt eller lystfiskeri er en belastning for et Natura 2000-område findes der allerede en lang række andre forvaltningstiltag, der kan tages i brug. Så et generelt forbud er et alt for skrapt og unuanceret middel, der vil være en katastrofe for dansk lystfiskeri, og som sagt i værste fald vil kunne komme til at have den helt omvendte effekt med hensyn til naturbeskyttelse og biodiversitet, slutter Torben Kaas.

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds brev til Miljøministeriet her.