Nævn afviser klage mod laksefiskeri

DSCF1214 Ser man på udviklingen i laksebestandene gennem de seneste 10-15 år i Skjern Å og de øvrige vestvendte, danske vandløb, så tegner der sig et meget tydeligt billede: Laksebestandene er gået markant frem. Foto: Søren Astrup Jørgensen.

Dansk Akvakulturs klagesag mod lystfiskeriet efter laks i Skjern Å er nu blevet afvist af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

I en klage til Fiskeristyrelsen og Miljø- og Fødevareklagenævnet tilbage i slutningen af april påstod Dansk Akvakultur, der er en brancheforening for det danske opdrætserhverv, at lystfiskeriet efter laks i Skjern Å var i strid med gældende miljø- og naturlovgivning og dermed burde indstilles.

Danmarks Sportsfiskerforbund var dog ikke enige i den fortolkning, og nu har Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjort, at Dansk Akvakultur ikke er klageberettigede, og derfor afvises klagen også.

Afgørelsen glæder Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Vi hilser naturligvis nævnets afvisning af klagen velkommen, og vi har også hele tiden vurderet, at Dansk Akvakultur ikke var klageberettiget i denne sag. Derfor er vi ikke overraskede over afgørelsen, siger fiskebiolog fra Danmarks Sportsfiskerforbund, Kaare Manniche Ebert.

Du kan læse hele Sportsfiskerforbundets holdning til klagen her.

Nævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.