Hul igennem ved Klæstrup Mølle

DJI 0039 Engang var der syv vandmøller langs Binderup Å. I dag er der skabt passage ved de fleste, og sidst i maj kom der hul igennem ved Klæstrup Mølle.

Aalborg Kommune fortsætter det gode arbejde med at fjerne spærringer i kommunens vandløb. Denne gang sker det ved Binderup Å, hvor der nu er skabt passage ved Klæstrup Mølle. Næste trin bliver spærringen ved Binderup Mølle, som man forventer at få med i næste vandområdeplan.

I starten af april skrev vi her på Sportsfiskeren.dk om fjernelse af spærring ved Tostrup-Regstrup Å i Aalborg Kommune, og nu har kommunen gennemført et lignende projekt ved Binderup Å.

Her er der nu lavet et omløbsstryg rundt om den gamle mølledam ved Klæstrup Mølle, og dermed er endnu et skridt taget i forhold til at skabe fri passage i vandløbet, og dermed indfri det store naturpotentiale, der er i og omkring åen.

Binderup Å er udpræget grundvandsfødt, og med et langt ureguleret og naturligt forløb med stort fald unik i dansk sammenhæng.

Fisketrappe gav ikke passage
Ved Klæstrup Mølle blev der etableret en opstemning med henblik på udnyttelse af vandkraften, og der blev skabt en møllesø midt i åen. Opstemningen var cirka to meter høj, og den satte en brat stopper for fiskenes vandremuligheder, og samtidigt forsvandt de lokale gydeområder.

I 1979 blev der sat et plaster på såret og etableret en kammerfisketrappe ved Klæstrup Mølle. Den fungerede dog ikke optimalt, og opstemningen blev derfor senere udpeget som en spærring, der skulle fjernes som en del af Statens vandområdeplanlægning.

DJI 0018 Foto Af Spus Og Omløbssstryg Før Omlægning Af Vandføring En spunsvæg adskiller å og møllesø. En mindre del af vandføringen pumpes over i søen, mens hovedparten har frit løb rundt om møllesøen.

Vandløb og møllesø adskilles
Nu bliver opstemningen nedlagt ved et større vandløbsprojekt. Vandløb og møllesø bliver adskilt med en betonspuns. Vandløbet løber igen helt frit og genoprettes med naturlige faldforhold samt nye gydeområder. Den kulturhistoriske møllesø er bevaret, og vandindvindingen skal foregå med en mekanisk pumpe.

Vandløbsprojektet omfatter restaurering af cirka 455 m vandløb, men nedlægningen af opstemningen skaber også forbedringer for vandløbsfaunaen på op til næsten 1.000 m opstrøms, fordi opstemningen ikke længere påvirker vandløbets faldforhold.

På vej mod fiske-superligaen
– Binderup å har retning mod en ”fiske-superliga”. Aalborg Kommune har lavet forundersøgelser og befiskninger, der viser, at der kun var få fisk lokalt ved Klæstrup Mølle. Det skyldes opstemningens negative påvirkning på vandløbet. Når vandløbsprojektet er gennemført, kan der forventes cirka 10 gange så mange fisk på den lokale strækning, fortæller Klavs Frederiksen fra Aalborg kommune. Han fortsætter:

Binderup Å
Du kan læse mere om Binderup Å her.

Vil du fiske i åen, kan du melde dig ind i Lystfiskerforeningen Binderup Aa.

– Hvis man lidt mere overordnet ser på effekterne for hele vandløbet, bliver der nu genskabt fri passage til de mange naturlige gydeområder, der er ovenfor Klæstrup Mølle. Der vurderes, at cirka 50 % af vandløbets samlede gydeområder ligger ovenfor Klæstrup Mølle. Når havørreden får fri adgang til disse gydeområder, vil vi opnå en stor fremgang for ørredbestanden. Det vil også komme til glæde for de lokale lystfiskere ved åen og Limfjorden.

Vandløbsprojektet ved Klæstrup Mølle har et samlet budget på 3,7 mio. kr., som udelukkende er finansieret af EU- og statstilskud.

Binderup Å er ureguleret på det meste af sit forløb og slynger sig smukt gennem det himmerlandske landskab.
Binderup Å er ureguleret på det meste af sit forløb og slynger sig smukt gennem det himmerlandske landskab.

Binderup Mølle næste gang
Ved Binderup Mølle Dambrug cirka to kilometer inden udløbet i Limfjorden er der endnu to spærringer, som Aalborg Kommune håber at kunne få fjernet som en del af Vandområdeplan 3.

Dambruget er i dag et moderne model 3 dambrug, der næsten kun kører på grundvand, og kommunen er faktisk tyvstartet på projektforløbet og er i dialog med dambruget om forskellige projektmuligheder, fortæller Klavs Frederiksen.