Fjernelse af gammel spærring giver fiskene adgang til 17 km gyde- og opvækstvand

Aalborg3 Åen er nu ført tilbage til det oprindelige slyngede leje. Til højre ses det gamle forløb, hvor åen var ført op i terrænet, så vandspejlet blev hævet fire meter.

Nyt vandløbsprojekt ved Tostrup-Restrup Å i Aalborg Kommune har fjernet 250 år gammel spærring ved St. Restrup Mølle og givet vandrefiskene adgang til 17 km vandløb med fine gyde- og opvækstområder opstrøms spærringen. Samtidig er en strækning på 1,8 km blevet genslynget, og 30 nye gydebanker blevet etableret.

Aalborg Kommune er netop nu ved at afslutte et vandløbsrestaureringsprojekt ved Tostrup-Restrup Å, der er en del af Hasseris Å og har sit udløb i Limfjorden lige øst for Aalborg.

I ca. 250 år har en opstemning ved St. Restrup Mølle forhindret vandrefiskenes adgang til den øverste del af vandløbet. Oprindelig lå der her en vandmølle, men da den blev nedlagt, blev opstemning i stedet brugt til vandindvinding til St. Restrup dambrug. Der er nu fundet en løsning, så dambruget kan fortsætte, men uden brug af opstemningen.

Vandområdeplanerne fastslog, at der skulle skabes passage ved spærringen, da en kammerfisketrappe etableret i 1990’erne ikke fungerede tilfredsstillende.

Aalborg1 Der er nu åbnet for vandet, så det kan løbe gennem det oprindelige åleje ned mod St. Restrup Mølle.

Vandløbet ført tilbage til gammelt leje
Nu er opstemningen nedlagt, og samtidig blev vandløbet ført tilbage til sit oprindelige leje på en 1,8 km lang strækning opstrøms spærringen. Her var vandløbet ført op i ådalens østlige side, så vandspejlet blev hævet fire meter fra det naturlige niveau.

Den nye strækning er blevet genslynget, og der er samtidig blevet etableret 30 nye gydebanker.

Adgang til nye gyde- og opvækstområder
Med fjernelsen af spærringen åbnes der op for fiskenes adgang til 17 km vandløb med fine gyde- og opvækstområder, og fra kommunens side er der store forventninger til de kommende år.

– Der er nu fuld passage i hele vandløbet, og jeg er sikker på, at det kommer til at sprøjte med ørredyngel i de kommende år, når ørrederne indtager den nye strækning, siger Klavs Frederiksen fra Aalborg Kommune til Sportsfiskeren.dk.